10.05.2018 09:16

Dziś jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% pacjentów

Edyta Bazan-Kolasińska / onkologia-dziecięca.pl

Aktualności

17.01.2019 08:30
Poprawa wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej u dzieci - analiza zapadalności, przeżycia i śmiertelności w Holandii
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Białaczka stanowi 1/3 wszystkich nowotworów wieku dziecięcego, a ostra białaczka szpikowa (AML) występuje w 15-20% wszystkich przypadków białaczek. W ciągu ostatnich dekad nastąpiła znaczna poprawa wyników leczenia, jednak wciąż dostrzegalne różnice w efektywności leczenia pomiędzy europejskim ośrodkami przyczyniły się do powstania tego podsumowania.

14.01.2019 08:48
Prospektywne badanie nad prostym algorytmem indywidualizacji terapii z wykorzystaniem wysokodawkowego metotreksatu u dzieci z białaczką obarczonych ryzykiem wystąpienia toksyczności metotreksatu
Anna Płotka

Zastosowanie metotreksatu (MTX) ma istotne znaczenie dla skuteczności leczenia wielu chorób hematoonkologicznych. Wysokodawkowa terapia metotreksatem (High-dose methotrexate; HDMTX), zwykle definiowana jako ≥ 1 g/m2 powierzchni ciała, jest szczególnie istotna w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (Acute Lymphoblastic Leukemia; ALL), gdzie lek podawany jest zazwyczaj w 24-godzinnej infuzji w dawce 5 g/m2.

10.01.2019 08:30
Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci American Society of Hematology 2018
lek. med. Julia Radoń-Proskura

Na nowym portalu edukacyjnym hemostaza.edu.pl - poświęconym problematyce leczenia zakrzepicy, małopłytkowości, skaz krwotocznych oraz stanu aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie - opublikowano stworzone przez American Society of Hematology (2018) wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci. 

8.01.2019 15:50
Podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT)
onkologia-dziecieca.pl

Ukazał się podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT).

7.01.2019 08:30
Standardy diagnostyki genetycznej u dzieci z B komórkową ostrą białaczką limfoblastyczną w nowym protokole leczenia AIEOP-BFM ALL 2017
dr n. med. Monika Lejman

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) należy do heterogennych biologicznie nowotworów. Charakteryzuje się klonalną proliferacją komórek progenitorowych pochodzących z linii limfocytów B lub T. ALL jest najczęstszym typem nowotworu układu krwiotwórczego występującego u dzieci i stanowi 80-85% wszystkich białaczek w tej grupie wiekowej. W Polsce wskaźnik zachorowań wynosi 3,5 na 100 000 dzieci [1].

5.01.2019 08:30
Nadzwyczajna efektywność  leku Hemlibra jest jak światełko latarni morskiej dla pacjentów z hemofilią
dr n. med. Irena Woźnica - Karczmarz

Tradycyjne leczenie hemofilii A polega na stosowaniu  terapii zastępczej czynnikiem krzepnięcia wyizolowanym ze spulowanego osocza ludzkiego  lub  rekombinowanym czynnikiem VIII wytwarzanym przez  genetycznie zmodyfikowane linie komórkowe.

4.01.2019 12:49
Czy ludzki organizm może sam walczyć z chorobą nowotworową?
newsrm.tv

Hematologia to młoda, lecz dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny. Postęp w hematologii zawdzięczamy przede wszystkim głębokiemu poznaniu organizmu człowieka, dzięki któremu możliwy jest rozwój nowoczesnych leków i technologii medycznych. Jesteśmy świadkami wielkich zmian: znamiennego wydłużania i poprawy jakości życia chorych, a także zmiany paradygmatu wielu chorób krwi i szpiku. Innowacje idą jednak o krok dalej – dziś możemy sobie zadać pytanie czy ludzki organizm może wykorzystać siłę własnej krwi w walce z chorobą. Poznanie tajemnic układu odpornościowego i odkrycie, że jest on nie tylko zdolny do obrony organizmu przed patogenami, lecz również do rozpoznania i eliminowania komórek nowotworowych, stało się podstawą immunoterapii nowotworów.

3.01.2019 09:00
Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Obecnie możliwe jest wyleczenie z nowotworów ponad 70% dzieci, a w przypadku niektórych typów nowotworów – ponad 90% dzieci.

2.01.2019 09:00
Thrombopect - randomizowane badanie, porównujące skuteczność heparyn drobnocząsteczkowych, antytrombiny i heparyny niefrakcjonowanej w profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej podczas fazy indukcji w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Choroba zakrzepowo-zatorowa (ChZZ) jest poważnym powikłaniem fazy indukcji w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Podczas podawania glikokortykosteroidów i asparaginazy jej częstość może osiągać nawet, jak podają niektóre badania, do 37%. Głównym powodem występowania ChZZ wydaje się być nabyty niedobór antytrombiny jako rezultat wyczerpania asparaginy. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest obecność centralnego dostępu naczyniowego. Opublikowane dotychczas badania zwracają uwagę również na wiek dojrzewania, jako ważny czynnik ryzyka nabytej trombofilii.

31.12.2018 09:00
Stwardnienie guzowate
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Stwardnienie Guzowate (ang. Tuberous Sclerosis Complex, TSC) jest chorobą, która należy do wciąż tajemniczych chorób zwanych fakomatozami. Są zaburzenia rozwojowe w tkankach pochodzących z trzech listków zarodkowych, które ujawniają się zmianami w obrębie skóry, układu nerwowego i naczyń krwionośnych oraz współwystępującymi wadami narządów wewnętrznych. Nieszczęśliwie dla pacjentów, często występuje tendencja do pojawiania się również chorób nowotworowych.

29.12.2018 09:30
Leczenie FLAG/FLAG-IDA u dzieci ze wznową ostrej białaczki limfoblatycznej i oporną ALL w erze terapii celowanych
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Wyniki leczenia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), a także białaczek opornych na chemioterapeutyki pozostają niezadowalające. Przeanalizowano  bezpieczeństwo i  skuteczność stosowania fludarabiny, cytarabiny i czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów (G-CSF) w połączeniu z lub bez idarubicyny (FLAG +-IDA) w porównaniu z opublikowanymi wynikami leczenia z użyciem nowszych terapii.

27.12.2018 08:30
Leczenie imatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu Philadelphia u dzieci (EsPhALL2010)
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Randomizowane badanie EsPhALL2004 wykazało 10% poprawy w przeżyciu wolnym od choroby (DFS ang. disease-free survival) w przypadku krótkiego, przerywanego podawania imatynibu po fazie indukcji w porównaniu z pacjentami z obecnością chromosomu Philadelphia, u których stosowano chemioterapię według protokołu Berlin-Frankfurt-Munster i wykonano przeszczep szpiku kostnego (HSCT).

23.12.2018 08:30
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach bakteryjnych u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Zakażenia bakteryjne są jednym z najczęstszych powikłań u chorych w stanie immunosupresji w trakcie terapii przeciwnowotworowej lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, a jednocześnie to najczęstsza przyczyna zgonów pacjentów w remisji choroby nowotworowej.

21.12.2018 09:00
Wygrali z nowotworem, ale nadal potrzebują dalszej specjalistycznej opieki
onkologia-dziecieca.pl

Dzięki zaangażowaniu dolnośląskich instytucji i firm, we Wrocławiu powstanie pierwsza w Polsce poradnia dla Onkomocnych.

21.12.2018 09:00
Życzenia Świąteczne 2018
onkologia-dziecieca.pl

      

 

20.12.2018 09:00
Poczta Dziecięca – czas START!
onkologia-dziecieca.pl

Rozpoczęła się kolejna edycja Poczty Dziecięcej – akcji organizowanej już po raz trzeci przez Fundację Urtica Dzieciom. 400 małych pacjentów z 18 oddziałów onkologii i hematologii w Polsce otrzyma prezenty świąteczne. W tej chwili wolontariusze z Wrocławia i Łodzi pakują niespodzianki, bo – jak zapowiadają organizatorzy – wszystkie dotrą do szpitali jeszcze przed świętami.

19.12.2018 09:30
Szansa na nową fryzurę dla dziewcząt po chemio- i radioterapii
onkologia-dziecieca.pl

Jednym z najbardziej frustrujących doświadczeń osób leczonych onkologicznie jest utrata włosów. Zwłaszcza u młodych pacjentek ten skutek uboczny chemio- i radioterapii mocno wpływa na obniżenie nastroju i poczucia własnej wartości, a w konsekwencji – na ogólną kondycję.

18.12.2018 08:30
Oczna manifestacja ostrej białaczki limfoblastycznej u pacjentów pediatrycznych - 5-letnie badanie kohortowe
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Celem badania była charakterystyka pacjentów pediatrycznych z oczną manifestacją ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) oraz ocena, czy wiąże się ona z predykcyjnymi czynnikami ryzyka wznowy choroby, stosowanym protokołem terapeutycznym (1999 lub 2009), płcią czy zajęciem płynu mózgowo-rdzeniowego.

17.12.2018 08:25
Gwiazdy Jazzu charytatywnie dla Dziecięcego Centrum Transplantacji
onkologia-dziecieca.pl

Utrzymanie supernowoczesnej placówki, jej stałe doposażanie w sprzęt ratujący życie małym pacjentom - jest niezmiernie kosztowne. Po raz trzeci  w pomoc zaangażowali się artyści jazzowi.

15.12.2018 09:00
Umierająca gąska oswaja śmierć - bajka terapeutyczna oczami lingwisty
Ewa Biernacka

Jednym z tematów trudnych w kontaktach z chorym czy umierającym dzieckiem jest cierpienie, ból, śmierć. Jak o nich rozmawiać, jak pomóc? Jedną z form takiej rozmowy jest bajka, dostarczająca wiedzy, ale też niosąca ładunek terapeutyczny.

14.12.2018 14:15
Licytuj marzenia
onkologia-dziecieca.pl

Wystartowała internetowa aukcja obrazów, których autorami są najmłodsi pacjenci oddziałów onkologicznych i hematologicznych

 

13.12.2018 16:00
Eksperci: przed nami kolejny przełom w leczeniu chorób nowotworowych
Nauka w Polsce

Do praktyki leczniczej wprowadzana jest nowa metoda immunoterapii chorób nowotworowych, które może okazać się kolejnym przełomem w hematologii i onkologii – powiedzieli w środę eksperci na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

13.12.2018 09:00
Praktyczne aspekty produktów czynników krzepnięcia o przedłużonym czasie półtrwania (EHL) w leczeniu hemofilii
dr n. med. Irena Woźnica-Karczmarz

Hemofilia A i B to wrodzone skazy krwotoczne spowodowane niedoborem czynnika VIII lub IX. Możliwości leczenia hemofilii pojawiły się na początku dwudziestego wieku; wówczas do leczenia krwawień zaczęto stosować początkowo krew pełną, później osocze, a następnie krioprecypitat. Obecnie w leczeniu chorych na hemofilię stosuje się koncentraty czynników krzepnięcia. Stosowanie profilaktyczne czynników krzepnięcia jest leczeniem z wyboru u chorych z ciężką postacią hemofilii.

12.12.2018 09:00
Onko ABC - S jak smak
Głos Pacjenta Onkologicznego

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalistka ds. żywienia klinicznego wyjaśnia, co jest przyczyną utraty smaku podczas leczenia onkologicznego i radzi, jakimi produktami wspierać organizm podczas choroby nowotworowej, kiedy tracimy chęć do jedzenia.

11.12.2018 15:00
Co kraj to obyczaj – profilaktyka zakażeń u pediatrycznych pacjentów z AML w różnych ośrodkach klinicznych grupy badawczej Berlin–Frankfurt–Munster (I-BFM)
dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka

Choć intensyfikacja leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) u dzieci pozwoliła na uzyskanie znacznej poprawy przeżycia, spowodowała też zwiększenie ryzyka rozwoju poważnych powikłań, z ciężkimi infekcjami na czele. Szacuje się, że nawet 80% dzieci z AML w trakcie leczenia ma co najmniej jedno uogólnione zakażenie bakteryjne, przy średniej liczbie 2-8 powikłań infekcyjnych u jednego pacjenta. Zapobieganie zakażeniom u dzieci z ostrą białaczką szpikową jest zatem oczywistą koniecznością.

11.12.2018 10:00
Onkomocni we Wrocławiu - Gala Zwycięzców
onkologia-dziecieca.pl
We Wrocławiu spotkają się Onkomocni z całej Polski. Prawie 1000 osób z całej Polski weźmie udział 15 grudnia w XIV Spotkaniu Pacjentów Wyleczonych z Choroby Nowotworowej we Wrocławiu. To największe takie wydarzenie w Polsce.
6.12.2018 12:00
Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci a Narodowy Program Leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne 2019-2023
onkologia-dziecięca.pl
1 grudnia w Lublinie podczas Spotkania edukacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię Pani dr Irena Woźnica-Karczmarz wygłosiła wykład pod tytułem Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci a Narodowy Program Leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne 2019-2023. Zapraszmy do zapoznania się z zarejestrowanym materiałem.
6.12.2018 09:32
60th ASH Annual Meeting, który odbył się w dniach 01-04.12.2018 w San Diego w USA przeszedł do historii
dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

To wyjątkowe wydarzenie naukowe zgromadziło ponad 20 tysięcy hematologów z całego świata, którzy prezentowali najnowsze wyniki badań z zakresu hematologii i hematoonkologii, a także dyskutowali nad sposobami poprawy wyników leczenia pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi oraz sprawowania opieki nad nimi. Spotkanie było platformą szerokiej dyskusji z wiodącymi specjalistami w tej dziedzinie na świecie na temat szybko rozwijających się nowych metod leczenia pacjentów.

2.12.2018 08:30
L jak leukocyty
Głos Pacjenta Onkologicznego

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalistka ds. żywienia klinicznego wyjaśnia, czym jest neutropenia towarzysząca leczeniu onkologicznemu, jaki jest jej związek z leukocytami – białymi krwinkami oraz radzi,jak zapobiegać towarzyszącym im powikłaniom, m.in. zakażeniom.

1.12.2018 08:00
Dlaczego nie możesz dźwigać, masz przecież ręce
Głos Pacjenta Onkologicznego

O opiece medycznej i socjalnej młodych pacjentów onkologicznych rozmawiamy z Ewą Styś i Marcinem Kusińskim, wolontariuszami z Fundacji Pocancerowani, wspierającej dzieci i młodzież w chorobie nowotworowej.

1 2 3 4 5 starsze