dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Redaktor
naczelny
dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

Adiunkt w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, specjalista pediatrii, doświadczony nauczyciel akademicki studentów kierunków polskojęzycznych i anglojęzycznych, patron naukowy i merytoryczny sześciu edycji Ogólnopolskiej Akademii Pediatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Aktywny członek Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowych są zagadnienia dotyczące leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z chorobami układu krwiotwórczego, w szczególności ostrej białaczki limfoblastycznej, a także mięsaka granulocytarnego.

W wolnym czasie lubię podróżować i uprawiać sporty – narty zjazdowe i biegowe, łyżwy, nordic walking, jogging.

Agnieszka Giannopoulos
Wydawca Hematoonkologia.pl
Agnieszka Giannopoulos

Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem specjalizującym się w edukacji w obszarze medycyny z naciskiem na hematoonkologię. Na rynku działamy od 2009 roku. Współpracują z nami programiści, graficy jak również lekarze i naukowcy. Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych serwisów medycznych, stron internetowych grup badawczych i naukowych, nagrywaniu sesji naukowych podczas konferencji, przygotowywaniem materiałów prasowych związanych z wydarzeniami medycznymi. Obecnie zarządzamy m.in. serwisem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Oddziału Roztoczańskiego PTAiIT (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

Mamy duże doświadczenie we współpracy z środowiskiem naukowym. Przedstawiamy indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb.

Naszym atutem jest współpraca z najlepszymi specjalistami w kraju, nowatorskie pomysły, znajomość branży medycznej oraz terminowość realizacji projektów.

Onkologia-Dziecięca.pl

Co robimy?

Portal edukacyjny onkologia-dziecieca.pl skierowany jest do lekarzy onkologów, hematologów i pediatrów dziecięcych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych pediatrycznych na choroby hematoonkologiczne oraz opiekunów tych chorych. W części przeznaczonej dla lekarzy przedstawimy najnowsze doniesienia z prasy specjalistycznej polskiej i zagranicznej, schematy postępowania w leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych, nowości terapeutyczne, najnowsze wydarzenia tj. międzynarodowe i krajowe zjazdy itp. Celem portalu będzie przedstawienie problematyki onkologii i hematologii dziecięcej, stanu aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie. Portal onkologia-dziecieca.pl uzyskał oficjalny patronat Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Rada naukowa

Zaproszenie do Rady Naukowej portalu przyjęli:


Jan Styczyński

Prof. dr hab.
Jan Styczyński

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy

Tomasz Szczepański

Prof. dr hab.
Tomasz Szczepański

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologów i Hematologów Dziecięcych

Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

Prof. dr hab.
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku

Bożenna Dembowska-Bagińska

Prof. dr hab.
Bożenna Dembowska-Bagińska

Klinika Onkologii – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Jan Godziński

Prof. dr hab.
Jan Godziński

Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Bernarda Kazanowska

Prof. dr hab.
Bernarda Kazanowska

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu

Michał Matysiak

Prof. dr hab.
Michał Matysiak

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie

Wojciech Młynarski

Prof. dr hab.
Wojciech Młynarski

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii UM w Łodzi

Danuta Perek

Prof. dr hab.
Danuta Perek

Klinika Onkologii – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Marzena Samardakiewicz

Prof. dr hab.
Marzena Samardakiewicz

Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej w Lublinie

Tomasz Urasiński

Prof. dr hab.
Tomasz Urasiński

Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej w Szczecinie

Jacek Wachowiak

Prof. dr hab.
Jacek Wachowiak

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii w Poznaniu