Programy lekowe

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne

Celem Programu jest podniesienie standardów leczenia tej grupy chorych poprzez usprawnienie kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki nad nimi oraz optymalizację ich leczenia.

Pobierz Program

Czym są programy lekowe?

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Wybierz interesującą Cię chorobę:


Wybierz program lekowy:

Leczenie choroby Gauchera

Jednostki chorobowe:

 • Choroba Gauchera

Nazwa leku:

 • imigluceraza

Wskazania

 • brak lub znaczny niedobór aktywności enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzony badaniem molekularnym.

Refundowane jest leczenie świadczeniobiorców z typem I choroby oraz z typem III choroby.
Nie jest refundowane leczenie świadczeniobiorców z asymptomatyczną (bezobjawową) postacią choroby Gauchera.

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

Jednostki chorobowe:

 • Hemofilia

Nazwa leku:

 • koncentraty osoczopochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia

Wskazania

 • pacjenci z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) (powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania inhibitora powyżej 6 miesięcy) zakwalifikowani na podstawie decyzji Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
 • pacjenci uprzednio zakwalifikowani do programu, jednak stwierdzenie obecności inhibitora dotyczy okresu prowadzonej profilaktyki, która miała miejsce po dniu 15 stycznia 2010 r.

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

Jednostki chorobowe:

 • Niedobory odporności

Nazwa leku:

 • immunoglobuliny

Wskazania

 • rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności - według definicji WHO (World Health Organization na podstawie klasyfikacji IUIS: Frontiers in Immunology, 2011; 2: 54);
 • wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności;
 • stężenie IgG poniżej dolnej granicy normy dla wieku (z wyjątkiem D80.3 i D80.6) jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej.

Kwalifikacja do programu przeprowadzana jest przez lekarza specjalistę immunologii klinicznej, a w uzasadnionych przypadkach trudnych klinicznie, po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie immunologii klinicznej.

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła pierwotna małopłytkowość

Nazwa leku:

 • eltrombopag

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie

Jednostki chorobowe:

 • Stany nadmiaru żelaza

Nazwa leku:

 • deferazyroks

Wskazania

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane częstymi transfuzjami (≥7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 6 do 18 r.ż.;

lub

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane częstymi transfuzjami krwi (≥7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych), gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 2 do 5 r.ż.;

lub

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane nieczęstymi transfuzjami krwi (<7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych), gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 6 do 18 r.ż.;

lub

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane transfuzjami krwi, gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów w wieku pomiędzy 2 i 18 r.ż. ze schorzeniami wg klasyfikacji ICD-10:
  • D46 - zespoły mielodysplastyczne (MDS),
  • D55 - niedokrwistości hemolityczne,
  • D57 - niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
  • D61 - niedokrwistości aplastyczne, w tym:
   - zespół Diamonda- Blackfana,
   - anemia Fanconiego,
  • D64 - inne bardzo rzadkie niedokrwistości wrodzone lub nabyte,
  • Z94.8 - transplantacja innego narządu lub tkanki.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed 18 r.ż. w ramach programu lekowego, po ukończeniu 18 r.ż. kontynuują leczenie pod warunkiem nie spełniania kryteriów wykluczenia.

Pełna treść programu do pobrania