Programy lekowe

Czym są programy lekowe?

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Wybierz interesującą Cię chorobę:


Wybierz program lekowy:

Leczenie choroby Gauchera

Jednostki chorobowe:

 • Choroba Gauchera

Nazwa leku:

 • imigluceraza

Wskazania

 • brak lub znaczny niedobór aktywności enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzony badaniem molekularnym.

Refundowane jest leczenie świadczeniobiorców z typem I choroby oraz z typem III choroby.
Nie jest refundowane leczenie świadczeniobiorców z asymptomatyczną (bezobjawową) postacią choroby Gauchera.

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

Jednostki chorobowe:

 • Hemofilia

Nazwa leku:

 • koncentraty osoczopochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia

Wskazania

 • pacjenci z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) (powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania inhibitora powyżej 6 miesięcy) zakwalifikowani na podstawie decyzji Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
 • pacjenci uprzednio zakwalifikowani do programu, jednak stwierdzenie obecności inhibitora dotyczy okresu prowadzonej profilaktyki, która miała miejsce po dniu 15 stycznia 2010 r.

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

Jednostki chorobowe:

 • Niedobory odporności

Nazwa leku:

 • immunoglobuliny

Wskazania

 • rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności - według definicji WHO (World Health Organization na podstawie klasyfikacji IUIS: Frontiers in Immunology, 2011; 2: 54);
 • wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności;
 • stężenie IgG poniżej dolnej granicy normy dla wieku (z wyjątkiem D80.3 i D80.6) jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej.

Kwalifikacja do programu przeprowadzana jest przez lekarza specjalistę immunologii klinicznej, a w uzasadnionych przypadkach trudnych klinicznie, po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie immunologii klinicznej.

Pełna treść programu do pobrania

Wybierz program lekowy:

Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie

Jednostki chorobowe:

 • Stany nadmiaru żelaza

Nazwa leku:

 • deferazyroks

Wskazania

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane częstymi transfuzjami (≥7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 6 do 18 r.ż.;

lub

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane częstymi transfuzjami krwi (≥7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych), gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 2 do 5 r.ż.;

lub

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane nieczęstymi transfuzjami krwi (<7 ml/kg m.c. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych), gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku od 6 do 18 r.ż.;

lub

 • przewlekłe obciążenie żelazem spowodowane transfuzjami krwi, gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów w wieku pomiędzy 2 i 18 r.ż. ze schorzeniami wg klasyfikacji ICD-10:
  • D46 - zespoły mielodysplastyczne (MDS),
  • D55 - niedokrwistości hemolityczne,
  • D57 - niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
  • D61 - niedokrwistości aplastyczne, w tym:
   - zespół Diamonda- Blackfana,
   - anemia Fanconiego,
  • D64 - inne bardzo rzadkie niedokrwistości wrodzone lub nabyte,
  • Z94.8 - transplantacja innego narządu lub tkanki.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie przed 18 r.ż. w ramach programu lekowego, po ukończeniu 18 r.ż. kontynuują leczenie pod warunkiem nie spełniania kryteriów wykluczenia.

Pełna treść programu do pobrania