Standardy leczenia

10.01.2019 08:30
Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci American Society of Hematology 2018
lek. med. Julia Radoń-Proskura

Na nowym portalu edukacyjnym hemostaza.edu.pl - poświęconym problematyce leczenia zakrzepicy, małopłytkowości, skaz krwotocznych oraz stanu aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie - opublikowano stworzone przez American Society of Hematology (2018) wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci. 

7.01.2019 08:30
Standardy diagnostyki genetycznej u dzieci z B komórkową ostrą białaczką limfoblastyczną w nowym protokole leczenia AIEOP-BFM ALL 2017
dr n. med. Monika Lejman

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) należy do heterogennych biologicznie nowotworów. Charakteryzuje się klonalną proliferacją komórek progenitorowych pochodzących z linii limfocytów B lub T. ALL jest najczęstszym typem nowotworu układu krwiotwórczego występującego u dzieci i stanowi 80-85% wszystkich białaczek w tej grupie wiekowej. W Polsce wskaźnik zachorowań wynosi 3,5 na 100 000 dzieci [1].

3.01.2019 09:00
Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Obecnie możliwe jest wyleczenie z nowotworów ponad 70% dzieci, a w przypadku niektórych typów nowotworów – ponad 90% dzieci.

23.12.2018 08:30
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach bakteryjnych u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Zakażenia bakteryjne są jednym z najczęstszych powikłań u chorych w stanie immunosupresji w trakcie terapii przeciwnowotworowej lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, a jednocześnie to najczęstsza przyczyna zgonów pacjentów w remisji choroby nowotworowej.

24.10.2018 09:49
Standardy szczepień u chorych dzieci poddanych HSCT
prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, dr hab. n. med. Sylwia Kołtan

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dlatego niezrozumiałe dla większości lekarzy jest, że u wielu osób, w tym polityków, budzą tak wiele emocji i sprzeciwu.

12.09.2018 10:00
Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi
onkologia-dziecieca.pl

Leczenie wspomagające jest stosowane w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po jego zakończeniu jako zabezpieczenie i niwelowanie skutków choroby i leczenia przeciwnowotworowego, prowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

28.08.2018 11:57
Standardy postępowania w przypadku guzów litych zlokalizowanych poza ośrodkowym układem nerwowym oraz chłoniaków u dzieci
onkologia-dziecieca.pl

Guzy lite zlokalizowane poza ośrodkowym układem nerwowym stanowią około 40%, a chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina około 15% nowotworów występujących u dzieci. 

23.07.2018 11:02
Standardy postępowania w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
onkologia-dziecieca.pl

Guzy ośrodkowego układu nerwowego stanowią ponad 20% nowotworów występujących u dzieci.

12.07.2018 11:13
Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego w białaczkach u dzieci
onkologia-dziecieca.pl

Białaczki to najczęstsze choroby nowotworowe wieku dziecięcego – stanowią około 25% nowotworów dziecięcych.

25.06.2018 08:00
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii i hematologii dziecięcej
Prof. Jan Styczyński

W Przeglądzie Pediatrycznym w numerze 2/2018 opublikowanych zostało 6 standardów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

12.04.2018 11:38
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w inwazyjnej chorobie grzybiczej u dzieci: rekomendacje PTOiHD
onkologia-dziecieca.pl

Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD), w oparciu o rekomendacje pediatrycznej grupy ECIL-4, opracowała standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach grzybami inwazyjnymi u dzieci i przedstawia je w tej pracy jako rekomendacje PTOHD dla polskich ośrodków pediatrycznych zajmujących się leczeniem pacjentów w immunosupresji.