XV Sympozjum interdyscyplinarne „Postępy w chirurgii i onkologii dziecięcej”

Aktualności

17.01.2019 08:30
Poprawa wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej u dzieci - analiza zapadalności, przeżycia i śmiertelności w Holandii
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Białaczka stanowi 1/3 wszystkich nowotworów wieku dziecięcego, a ostra białaczka szpikowa (AML) występuje w 15-20% wszystkich przypadków białaczek. W ciągu ostatnich dekad nastąpiła znaczna poprawa wyników leczenia, jednak wciąż dostrzegalne różnice w efektywności leczenia pomiędzy europejskim ośrodkami przyczyniły się do powstania tego podsumowania.

14.01.2019 08:48
Prospektywne badanie nad prostym algorytmem indywidualizacji terapii z wykorzystaniem wysokodawkowego metotreksatu u dzieci z białaczką obarczonych ryzykiem wystąpienia toksyczności metotreksatu
Anna Płotka

Zastosowanie metotreksatu (MTX) ma istotne znaczenie dla skuteczności leczenia wielu chorób hematoonkologicznych. Wysokodawkowa terapia metotreksatem (High-dose methotrexate; HDMTX), zwykle definiowana jako ≥ 1 g/m2 powierzchni ciała, jest szczególnie istotna w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (Acute Lymphoblastic Leukemia; ALL), gdzie lek podawany jest zazwyczaj w 24-godzinnej infuzji w dawce 5 g/m2.

10.01.2019 08:30
Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci American Society of Hematology 2018
lek. med. Julia Radoń-Proskura

Na nowym portalu edukacyjnym hemostaza.edu.pl - poświęconym problematyce leczenia zakrzepicy, małopłytkowości, skaz krwotocznych oraz stanu aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie - opublikowano stworzone przez American Society of Hematology (2018) wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci. 

8.01.2019 15:50
Podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT)
onkologia-dziecieca.pl

Ukazał się podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT).

zobacz więcej

Relacje cyfrowe

2018-12-07
XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” Warszawa | 7-8 grudnia 2018
XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” Warszawa | 7-8 grudnia 2018
2018-12-01
Spotkanie edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, Lublin | 01.12.2018
Spotkanie edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, Lublin | 01.12.2018
2018-10-12
Akademia Edukacyjna Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej | Białystok 12-13.10.2018
Akademia Edukacyjna Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej | Białystok 12-13.10.2018
zobacz więcej

Popularne aktualności

31.12.2018 09:00
Stwardnienie guzowate
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Stwardnienie Guzowate (ang. Tuberous Sclerosis Complex, TSC) jest chorobą, która należy do wciąż tajemniczych chorób zwanych fakomatozami. Są zaburzenia rozwojowe w tkankach pochodzących z trzech listków zarodkowych, które ujawniają się zmianami w obrębie skóry, układu nerwowego i naczyń krwionośnych oraz współwystępującymi wadami narządów wewnętrznych. Nieszczęśliwie dla pacjentów, często występuje tendencja do pojawiania się również chorób nowotworowych.

3.01.2019 09:00
Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Obecnie możliwe jest wyleczenie z nowotworów ponad 70% dzieci, a w przypadku niektórych typów nowotworów – ponad 90% dzieci.

7.01.2019 08:30
Standardy diagnostyki genetycznej u dzieci z B komórkową ostrą białaczką limfoblastyczną w nowym protokole leczenia AIEOP-BFM ALL 2017
dr n. med. Monika Lejman

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) należy do heterogennych biologicznie nowotworów. Charakteryzuje się klonalną proliferacją komórek progenitorowych pochodzących z linii limfocytów B lub T. ALL jest najczęstszym typem nowotworu układu krwiotwórczego występującego u dzieci i stanowi 80-85% wszystkich białaczek w tej grupie wiekowej. W Polsce wskaźnik zachorowań wynosi 3,5 na 100 000 dzieci [1].