Aktualności

17.10.2018 09:33
ALL u dzieci – opóźnienie rozpoczęcia leczenia dokanałowego oraz pominięcie profilaktycznej radioterapii OUN – wyniki protokołu TPOG ALL-2002
dr n. med. Igor Olejnik

Radioterapia (CrRT) ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowiła swego czasu standard leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (ALL) lecz w większości protokołów leczenia ALL jest ona pomijana ze względu na powikłania: wystąpienie drugiego nowotworu (szczególnie guzów mózgu), obniżenie ilorazu inteligencji, deficyty poznawcze oraz endokrynopatie.

13.10.2018 09:20
Przeszczepienie szpiku pod lupą: co o nim wiemy i dlaczego zostajemy Dawcami? Rusza Miesiąc Świadomości Dawstwa Szpiku
onkologia-dziecieca.pl

Coraz chętniej rejestrujemy się jako potencjalni Dawcy szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację DKMS. Zostajemy Dawcami, bo chcemy nieść pomoc i wiemy, że ten niewielki wysiłek z naszej strony może uratować czyjeś życie.

13.10.2018 09:00
JedzONKO
Głos Pacjenta Onkologicznego
Katarzyna Stankow, dietetyk Fundacji ISKIERKA. Autorka poradników żywieniowych JedzOnko i JedzOnko 2, doradca żywieniowy, pasjonatka zdrowej kuchni, mama dziewczynki, która przeszła chorobę nowotworową.
11.10.2018 11:31
Rekombinowany czynnik XIII (rFXIII-A2) i jego zastosowanie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u pacjentów z wrodzonym niedoborem podjednostki A czynnika XIII
dr I. Woźnica-Karczmarz

Czynnik XIII jest ostatnim enzymem w kaskadzie krzepnięcia odpowiedzialnym za krzyżowe wiązanie cząstek fibryny potrzebne do uformowania stabilnego skrzepu. W osoczu czynnik XIII krąży jako nieaktywny heterotetramer składający się z dwóch katalitycznych podjednostek A i 2 nośnikowych podjednostek B (FXIII-A2B2).

zobacz więcej
partnerzy: Jazz Pharmaceuticals Sanofi Genzyme