XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ”

Proponujemy Państwu w dniach 7-8 grudnia 2018 roku udział w połączonej konferencji, na którą składają się: XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ.

Aktualności

16.11.2018 10:00
Dlaczego słońce szkodzi skórze, a zwłaszcza skórze pacjentów z wywiadem onkologicznym?
Głos Pacjenta Onkologicznego

Dr n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog, dermatopatolog z Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, jaki wpływ na skórę ma słońce i dlaczego jest ono szczególnie niekorzystne dla pacjentów onkologicznych.

15.11.2018 08:33
Fakomatozy
lek. med. Agata Marjańska, prof. Jan Styczyński, prof. Mariusz Wysocki

Choroby nerwowo-skórne (neurodermatozy), dawniej nazywane fakomatozami, jest to grupa schorzeń objawiająca się głównie nieprawidłowościami skórnymi i nerwowymi oraz licznymi dodatkowymi wadami narządowymi i naczyniowymi. Cechą charakterystyczną neurodermatoz jest tendencja do nowotworzenia.

12.11.2018 08:00
Toksyczność związana ze stosowaniem asparaginazy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).
lek. K. Adamczewska-Wawrzynowicz

Dzięki wielolekowej chemioterapii wyniki leczenia ostrej białaczki u dzieci uległy znacznej poprawie, co w dużej mierze zawdzięczamy stosowaniu asparaginazy. Wiąże się to jednak z ryzykiem powikłań w postaci toksyczności, a z kolei niezrealizowanie pełnego cyklu asparaginazy przez pacjenta wpływa niekorzystnie na rokowanie.

7.11.2018 00:00
Wytyczne immunofenotypowania ALL u dzieci uczestniczących w badaniach klinicznych prowadzonych przez AIEOP-BFM
dr. E. Głodkowska-Mrówka

W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp w zakresie metod badawczych i diagnostycznych wykorzystywanych w onkohematologii, od opracowania i rozpowszechnienia technik pozwalających na szczegółowe badania genomu czy transkryptomu po wieloparametryczne fenotypowanie komórek nowotworowych przy pomocy wielokolorowej cytometrii przepływowej. Jednak postęp techniczny, oraz możliwości jakie stwarza, dużo łatwiej i szybciej wykorzystuje się w badaniach naukowych niż wprowadza do rutynowej praktyki diagnostycznej i klinicznej.

zobacz więcej
partnerzy: Jazz Pharmaceuticals Roche Sanofi Genzyme