Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
Sekretariat tel.: 85 74 50 846
onkdziec@umb.edu.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki
Sekretariat tel.: 52 585 48 60
klhemonk@cm.umk.pl

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Koordynator Oddziału: dr n. med. Mariola Woszczyk
Sekretariat tel.: 32 34 90 198
hematologia@chcpio.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Sekretariat tel.: 58 349 28 72
hemonkp@gumed.edu.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
Klinika Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Grażyna Sobol-Milejska
Sekretariat tel.: 32 207 17 63
onkohemat@gczd.katowice.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Artwińskiego 3a, 25-734 Kielce
Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Oddziału: dr n. med. Grażyna Karolczyk
Sekretariat tel.: 41 345 63 25 w. 35 (gabinet lekarski)
karolczykg@chok.kielce.pl

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Sekretariat tel.: 12 333 92 20, 12 333 92 21
onkohemdz@cm-uj.krakow.pl

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Sekretariat tel.: 81 71 85 520
hemped@dsk.lublin.pl

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Sekretariat tel.: 42 617 77 91, 42 617 77 50
sekretariatip@usk4.umed.lodz.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
ul. Żołnierska 18 a, 10-561 Olsztyn
Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Oddziału: dr n. med. Wanda Badowska
Sekretariat tel.: 89 539 33 76
hematologia@wssd.olsztyn.pl

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Sekretariat tel.: 61 849 14 47
onkologia@skp.ump.edu.pl, hematologia@skp.ump.edu.pl

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Klinika Onkohematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: dr n. med. Radosław Chaber
Sekretariat tel.: 17 866 45 88

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Sekretariat tel.: 91 425 31 39
klinikapediatrii@wp.pl, klchrdz1@pum.edu.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Sekretariat tel.: 91 425 05 16

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Klinika Onkologii
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
Sekretariat tel.: 22 815 17 87
onkologia@czd.pl

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Sekretariat tel. 22 317 96 21
hematologia@spdsk.edu.pl, onkologia@spdsk.edu.pl

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
Sekretariat tel.: 22 32 77 205
klinika.onkologii@imid.med.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Sekretariat tel.: 71 733 27 00
pedhemat@umed.wroc.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Sekretariat tel.: 32 37 04 372
szczep57@poczta.onet.pl