Konsultant krajowy

Prof. dr hab. Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Jurasza
ul. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: 52 585 48 60
faks: 58 585 4867
jstyczynski@cm.umk.pl

Konsultanci wojewódzcy

Dolnośląskie

prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.: 71 733 27 00
b.kazanowska@mypost.pl

Kujawsko-pomorskie

prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: 52 5854860
faks: 52 5854087
m.wysocki@cm.umk.pl

Lubelskie

dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
ul. A. Gębali 6
20-093 Lublin
tel.: 81 718 55 02
mmituralesiuk@gmail.com

Lubuskie

dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska, prof. UM

ul. Michałowskiego 16
51-637 Wrocław
tel.: 71 770 31 67, 71 770 37 82
faks: 71 770 31 69

Łódzkie

dr n. med. Beata Zalewska-Szewczyk

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii dla Dzieci Młodszych
91-738 Łódź
ul. Sporna 36/50

Małopolskie

prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel.: 12 658 02 61
balwierz@mp.pl

Mazowieckie

prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
michal.matysiak@litewska.edu.pl

Opolskie

wakat

Podkarpackie

dr n. med. Radosław Chaber

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Klinika Onkohematologii Dziecięcej
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. / faks: 17 866 45 88
rchaber@szpital2.rzeszow.pl
www.szpital2.rzeszow.pl

Podlaskie

prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel. / faks: 85 745 08 46
rybak@umb.edu.pl

Pomorskie

Dr hab. n. med. prof. nadzw. GUMed Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel.: 58 349 28 80
edrozynska@gumed.edu.pl

Śląskie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze
tel.: 32 370 43 72
faks: 32 370 43 79
tszczepanski@szpital.zabrze.pl

Świętokrzyskie

lek. med. Karolczyk Grażyna

Wojewódzki Szpital Zespolony
Świętokrzyskie Centrum Pediatrii
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel.: 41 34 70 560
faks: 41 345 61 187

Warmińsko-mazurskie

dr n. med. Wanda Badowska

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr. St. Popowskiego
ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn
tel.: 89 539 33 71

Wielkopolskie

prof. dr. hab. n. med. Jacek Wachowiak

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel.: 61 849 14 47
tel. / faks: 61 847 43 56

Zachodniopomorskie

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Onkologii Dziecięcej
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK Nr 1
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel.: 91 425 31 39, 40
faks: 91 425 31 56
peregud@tstd.pl