„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88a; 31-234 Kraków
tel.: +12 4466476
fax: +12 4466594
e-mail: hospicjum@almaspei.pl
www.almaspei.pl

Fundacja Bator Tabor Polska
ul. Smulikowskiego 2/23, 00-389 Warszawa
e-mail: m.baldyga@batortabor.pl
www.batortabor.pl

Fundacja dr Clown
ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa
tel.: +22 8540501, +22 8540502
faks: +22 2668153
www.drclown.pl

Fundacja EX ANIMO
ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa
tel.: +22 8511080
e-mail: fundacja@exanimo.pl
www.exanimo.pl

Gajusz Fundacja
ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
tel. / fax: +42 6310041
e-mail: biuro@gajusz.org.pl
www.gajusz.org.pl

Fundacja „Iskierka”
ul. Urbanowicza 19, 41-500 Chorzów
tel./fax: +32 2412665
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
www.fundacjaiskierka.pl

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”
Al. Przyjaciół 8 lok. 1a, 00-565 Warszawa
tel./fax: +22 8499662
e-mail: radafundacji@fpbb.pl
www.fpbb.pl

Fundacja „Mam marzenie”
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
tel./fax: +12 4263111
e-mail: fundacja@mammarzenie.org
www.mammarzenie.org

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
tel./faks: +71 3723609
e-mail: fundacja@naratunek.org
www.naratunek.org

Fundacja na Rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Układu Krwiotwórczego
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel.: +32 2736075

Fundacja na Rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM w Warszawie
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
tel.: +22 6211775, +22 6215058
fax: +22 6292349
e-mail: fundacja@muza.com.pl
Prezes Fundacji dr hab. med. Iwona Malinowska

Fundacja „Nasze Dzieci”
Al. Dzieci Polskich 20 lok A120, 04-730 Warszawa
tel.: +22 8157595, +48 665285147
e-mail: fundacja@naszedzieci.org.pl
www.naszedzieci.org.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Engestroma 22/6, 60-571 Poznań
tel.: +48 607093040, +48 601152561
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl

Fundacja Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”
ul. Wielicka 265 ,30-663 Kraków
tel.: +12 6580261
fax: +12 6580261
e-mail: fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl
www.wyspyszczesliwe.org.pl
Prezes Zarządu: Dr Katarzyna Garus

Fundacja Polsat
ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
tel.: +22 5145555
fax: +22 5144730
e-mail: fundacja@polsat.com.pl
www.fundacjapolsat.pl

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
ul. gen. F. Kleeberga 8, 15-691 Białystok
tel.: +85 6622003,
fax: +85 6792424
e-mail: biuro@pomozim.org.pl

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel.: +89 5397404, +89 5397432
fax: +89 5397402
e-mail: fundacja@gazetaolsztynska.pl
www.przyszloscdladzieci.org

Fundacja Ronalda McDonalda
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel/fax: +22 6289721
e-mail: fundacja@frm.org.pl
www.frm.org.pl

Fundacja spełnionych marzeń
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
tel/fax: +22 6580053
e-mail: fundacja@spelnionemarzenia.org.pl
spelnionemarzenia.org.pl

 


Fundacja Urtica Dzieciom
 
Fundacja Urtica Dzieciom została powołana do życia w kwietniu 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy Urtica Sp. z o.o., będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 21 lat. Jej celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Organizacja wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Dotychczas udało się zebrać na ten cel niespełna 3 miliony złotych.
 
Kontakt:
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
tel.: +71 7826668
tel.: +71 7826651
e-mail:biuro@urticadzieciom.pl
www.urticadzieciom.pl
 

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa
tel: +22 8523214, +22 8523215
fax: +22 8520752
e-mail: wosp@wosp.org.pl
www.wosp.org.pl

Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką
ul. Kartuska 99/12, 80-130 Gdańsk
tel.: +48 602673107
www.fundacjazpompa.pl

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
współpracuje z TPD-Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

 

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera
ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków
tel.: +12 2698620
fax: +12 2698621
e-mail: kontakt@hospicjumtischnera.org
www.hospicjumtischnera.org

Krwinka Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi
ul. Rewolucji 1985 r. nr 9, 90-273 Łódź
tel.: +42 6618052
tel/fax: +42 6826040
e-mail: fundacja@krwinka.org
www.krwinka.org

Pomóż Dziecku Choremu na Białaczkę
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, 64 Kolo TPD
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Stowarzyszenie na rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii „SERCE DLA DZIECKA”
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
tel.: +32 3490000, +32 3490125, +32 3490075, +32 3490176
e-mail: stowarzyszenie@sercedladziecka.pl
www.sercedladziecka.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
ul. Chodźki 5/22, 20- 093 Lublin
tel.: +81 7185126, +81 7185520
e mail: stowarzyszenie@narzeczdzieci.pl, psychonk@dsk.lublin.pl
www.narzeczdzieci.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.: +58 3492892, +58 3492880
e-mail: pomoz-dziecku@wp.pl
www.pomozdzieckuwyzdrowiec.org

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: +61 8491447
fax: +61 8474356
e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl
www.szpik-dzieci.org.pl

Stowarzyszenie „Zawsze kolorowo”
ul. Warszawska 26 lok. 301, 25-317 Kielce
tel.: +48 607540620
e-mail: stowarzyszenie@zawszekolorowo.pl
www.zawszekolorowo.pl