„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88a; 31-234 Kraków
tel.: +12 4466476
fax: +12 4466594
e-mail: hospicjum@almaspei.pl
www.almaspei.pl

Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
tel.: +22 266 03 40 
e-mail: info@alivia.org.pl
www.alivia.org.pl

Dzieciaki Chojraki, Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
akcja@dzieciakichojraki.pl

 


Fundacja Bator Tabor Polska

Fundacja Bátor Tábor to organizacja ze statusem OPP, organizująca bezpłatne obozy terapeutyczne dla dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Co roku przyjmujemy około 1000 osób z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Celem obozów jest odbudowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, autonomii oraz relacji z rodziną i rówieśnikami dzięki terapii rekreacyjnej. Na naszych obozach młodzi uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach (w parku linowym, w kursie łucznictwa, jeździectwa, zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych i wielu innych), aby odkrywać i doskonalić umiejętności i talenty oraz doświadczać przeżyć, których byli pozbawieni podczas walki z chorobą. Dzięki naszym programom terapeutycznym mają możliwość stawiania czoła wyzwaniom a przez to przełamywania swoich barier. Dla dzieci w trakcie leczenia, które nie mogą jeszcze wziąć udziału w obozie powstał projekt o nazwie Program GO!, przenoszący atmosferę Bátor Tábor do oddziałów onkologicznych w warszawskich szpitalach.

Będąc członkiem organizacji SeriousFun Children’s Network, zrzeszającej podobne obozy na całym świecie, prowadzimy wraz z Uniwersytetem Yale program badawczy o zasięgu ogólnoświatowym. Dotyczy on korzyści czerpanych z uczestnictwa w obozach. Wyniki badań pokazują pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, postrzeganie swojej choroby oraz na relacje uczestników obozów z ich rówieśnikami w długofalowej perspektywie. Raporty rodziców wskazują na liczne, trwałe i mierzalne efekty, takie jak poprawa kondycji fizycznej, lepsze oceny w szkole, wzrost aktywności społecznej, silniejsza motywacja i zaangażowanie oraz lepsze przystosowanie uczestników, poczynając od szkoły a skończywszy na dorosłym życiu zawodowym.

Kontakt:

ul. Smulikowskiego 2/23, 00-389 Warszawa
e-mail: m.baldyga@batortabor.pl
www.batortabor.pl


Fundacja dr Clown
ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa
tel.: +22 8540501, +22 8540502
faks: +22 2668153
www.drclown.pl

Fundacja EX ANIMO
ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa
tel.: +22 8511080
e-mail: fundacja@exanimo.pl
www.exanimo.pl

Gajusz Fundacja
ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
tel. / fax: +42 6310041
e-mail: biuro@gajusz.org.pl
www.gajusz.org.pl
Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 podopiecznymi, leczącymi się głównie w 4 specjalistycznych ośrodkach: Chorzowie, Katowicach, Rzeszowie i Zabrzu. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

  • JESTEŚMY BLISKO DZIECI. Znamy ich imiona, historie i marzenia. Wspierając ich w procesie leczenia i rehabilitacji patrzymy na świat po dziecięcemu, choć pomagamy jak dorośli. Prezesem fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, animatorka zmian społecznych, której syn także zmagał się z chorobą nowotworową. Budowanie relacji, słuchanie, dostrzeganie realnych potrzeb i wspólne szukanie rozwiązań - to nasza metoda działania, pomagania i towarzyszenia rodzinom chorych dzieci.
  • ŁAMIEMY STEREOTYPY. Nie epatujemy strachem i cierpieniem. Chore dzieci potrzebują czuć się jak zdrowe i mają prawo do uroków dzieciństwa. Z ISKIERKĄ żeglują, wspinają się po górach czy tworzą Dziecięca Orkiestrę Onkologiczną, kiedy to koncertują z gwiazdami oraz darczyńcami (Chór Prezesów, Chór Inżynierów, Chór Dziennikarzy). Rozbudzamy w nich pasję życia. Pokazujemy, że warto podążać za marzeniami.
  • JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA. Stwarzamy w szpitalach przyjazną przestrzeń, kiedy stają się ich drugim domem. Remontujemy, odnawiamy oddziały dziecięce (9 oddziałów pediatrycznych odnowionych na terenie Śląska) i kupujemy potrzebne sprzęty medyczne. Dbamy też o przestrzeń do zabawy, nauki, rozwijania talentów. Pokazujemy rodzinom jak sobie radzić, kiedy w ich życiu pojawia się choroba dziecka. Jak można traumatyczne doświadczenie zmienić w konstruktywne działanie.
  • INNOWACYJNOŚĆ I SKUTECZOŚĆ. W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzymy innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadzimy akcje i kampanie społeczne, organizujemy szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie. Finansujemy również badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Szukamy nowych rozwiązań, przecieramy szlaki.

Działania fundacji zostały docenione między innymi: Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w 2014 roku za Działalność Społeczną czy Nagrodą im. Jerzego Bonieckiego australijskiej Fundacji POLCUL za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od początku istnienia fundacji pracujemy na zaufanie, budujemy relacje i zmieniamy myślenie o pomaganiu.

Kontakt: biuro Fundacji ISKIERKA
ul. Targowa 5
41-503 Chorzów
tel./fax: +32 706 90 39
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
www.fundacjaiskierka.pl


Fundacja „Mam marzenie”
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
tel./fax: +12 4263111
e-mail: fundacja@mammarzenie.org
www.mammarzenie.org


Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 27 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne, nierefundowane leki, terapie i rehabilitacje, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.

Kontakt:
ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
tel./faks: +71 3723609
e-mail: fundacja@naratunek.org
www.naratunek.org


Fundacja na Rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Układu Krwiotwórczego
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel.: +32 2736075

Fundacja Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”
ul. Wielicka 265 ,30-663 Kraków
tel.: +12 6580261
fax: +12 6580261
e-mail: fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl
www.wyspyszczesliwe.org.pl
Prezes Zarządu: Dr Katarzyna Garus

Fundacja na Rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM w Warszawie
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
tel.: +22 6211775, +22 6215058
fax: +22 6292349
e-mail: fundacja@muza.com.pl
Prezes Fundacji dr hab. med. Iwona Malinowska

Fundacja „Nasze Dzieci”
Al. Dzieci Polskich 20 lok A120, 04-730 Warszawa
tel.: +22 8157595, +48 665285147
e-mail: fundacja@naszedzieci.org.pl
www.naszedzieci.org.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Engestroma 22/6, 60-571 Poznań
tel.: +48 607093040, +48 601152561
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl

Fundacja Polsat
ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
tel.: +22 5145555
fax: +22 5144730
e-mail: fundacja@polsat.com.pl
www.fundacjapolsat.pl


Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

Opiekujemy się małymi pacjentami i ich rodzinami w najtrudniejszym, ale też najważniejszym okresie ich życia. Nikt nie wie jak dużo czasu im zostało, więc ten, który mają doceniamy bardziej niż kiedykolwiek.

Hospicjum domowe to miejsce szczególne. Nie ma tu bowiem osobnego ośrodka, w którym znajdują się nasi podopieczni. Pozostają oni w swoich rodzinnych domach, otoczeni miłością i troską najbliższych. Tu czują się bezpiecznie i pewnie.

Pierwsze w północno – wschodniej Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci, które prowadzimy od 2009 roku. Dzięki tej opiece, nieuleczalnie chore Dzieci nie są skazane na długotrwały pobyt w szpitalu, ale mogą przebywać i żegnać się z bliskimi w swoich domach. Naszym priorytetem jest poprawa ich jakości życia oraz dawanie im nadziei i oparcia w najtrudniejszych chwilach. Od początku naszej działalności pod naszymi skrzydłami znajdowało się już niemal pół tysiąca dzieci. Rocznie opiekujemy się około 50-tką śmiertelnie chorych szkrabów.

Hospicyjnym podopiecznym zapewniamy opiekę w ich domach rodzinnych. Mogą liczyć na naszych lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów i psychologów. Rodziny mogą także liczyć na wsparcie duchowe naszych duszpasterzy. Zespoły lekarsko – pielęgniarskie są do dyspozycji pacjentów przez 24 godziny, 365 dni w roku. Gdy nasz podopieczny odchodzi, rodzina może liczyć na wkracza psycholog, asystent rodziny i ksiądz, którzy poprzez organizację i prowadzenie grup wsparcia w żałobie pomagają rodzinom uporać się z tragedią związaną ze stratą dziecka. Dodatkowo, rodziny pacjentów hospicyjnych otrzymują wsparcie naszego pracownika socjalnego, który pomaga im w codziennych sprawach urzędowo – administracyjnych.

Kontakt:
ul. gen. F. Kleeberga 8, 15-691 Białystok
tel.: +85 6622003,
fax: +85 6792424
e-mail: biuro@pomozim.org.pl

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel.: +89 5397404, +89 5397432
fax: +89 5397402
e-mail: fundacja@gazetaolsztynska.pl
www.przyszloscdladzieci.org

Fundacja Ronalda McDonalda
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel/fax: +22 6289721
e-mail: fundacja@frm.org.pl
www.frm.org.pl

Fundacja spełnionych marzeń
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
tel/fax: +22 6580053
e-mail: fundacja@spelnionemarzenia.org.pl
spelnionemarzenia.org.pl

 


Fundacja Urtica Dzieciom

Fundacja Urtica Dzieciom została powołana do życia w kwietniu 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy Urtica Sp. z o.o., będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 21 lat. Jej celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Organizacja wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Dotychczas udało się zebrać na ten cel niespełna 3 miliony złotych.

Kontakt:
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
tel.: +71 7826668
tel.: +71 7826651
e-mail: biuro@urticadzieciom.pl
www.urticadzieciom.pl


Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa
tel: +22 8523214, +22 8523215
fax: +22 8520752
e-mail: wosp@wosp.org.pl
www.wosp.org.pl

Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką
ul. Kartuska 99/12, 80-130 Gdańsk
tel.: +48 602673107
www.fundacjazpompa.pl

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
współpracuje z TPD-Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera
ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków
tel.: +12 2698620
fax: +12 2698621
e-mail: kontakt@hospicjumtischnera.org
www.hospicjumtischnera.org

Krwinka Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi
ul. Rewolucji 1985 r. nr 9, 90-273 Łódź
tel.: +42 6618052
tel/fax: +42 6826040
e-mail: fundacja@krwinka.org
www.krwinka.org

Pomóż Dziecku Choremu na Białaczkę
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, 64 Kolo TPD
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Stowarzyszenie na rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii „SERCE DLA DZIECKA”
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
tel.: +32 3490000, +32 3490125, +32 3490075, +32 3490176
e-mail: stowarzyszenie@sercedladziecka.pl
www.sercedladziecka.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
ul. Chodźki 5/22, 20- 093 Lublin
tel.: +81 7185126, +81 7185520
e-mail: stowarzyszenie@narzeczdzieci.pl, psychonk@dsk.lublin.pl
www.narzeczdzieci.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową KOLIBER
ul. Śliczna 30A/1, 31-444 Kraków
tel: +48 508 390 810
e-mail: biuro@koliber-dzieciom.pl
www.koliber-dzieciom.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.: +58 3492892, +58 3492880
e-mail: pomoz-dziecku@wp.pl
www.pomozdzieckuwyzdrowiec.org

Stowarzyszenie „Zawsze kolorowo”
ul. Warszawska 26 lok. 301, 25-317 Kielce
tel.: +48 607540620
e-mail: stowarzyszenie@zawszekolorowo.pl