„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88a; 31-234 Kraków
tel.: +12 4466476
fax: +12 4466594
e-mail: hospicjum@almaspei.pl
www.almaspei.pl

Dzieciaki Chojraki, Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
akcja@dzieciakichojraki.pl

Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
tel.: +22 266 03 40 
e-mail: info@alivia.org.pl
www.alivia.org.pl

 


Fundacja Bator Tabor Polska

Fundacja Bátor Tábor to organizacja ze statusem OPP, organizująca bezpłatne obozy terapeutyczne dla dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Co roku przyjmujemy około 1000 osób z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Celem obozów jest odbudowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, autonomii oraz relacji z rodziną i rówieśnikami dzięki terapii rekreacyjnej. Na naszych obozach młodzi uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach (w parku linowym, w kursie łucznictwa, jeździectwa, zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych i wielu innych), aby odkrywać i doskonalić umiejętności i talenty oraz doświadczać przeżyć, których byli pozbawieni podczas walki z chorobą. Dzięki naszym programom terapeutycznym mają możliwość stawiania czoła wyzwaniom a przez to przełamywania swoich barier. Dla dzieci w trakcie leczenia, które nie mogą jeszcze wziąć udziału w obozie powstał projekt o nazwie Program GO!, przenoszący atmosferę Bátor Tábor do oddziałów onkologicznych w warszawskich szpitalach.

Będąc członkiem organizacji SeriousFun Children’s Network, zrzeszającej podobne obozy na całym świecie, prowadzimy wraz z Uniwersytetem Yale program badawczy o zasięgu ogólnoświatowym. Dotyczy on korzyści czerpanych z uczestnictwa w obozach. Wyniki badań pokazują pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, postrzeganie swojej choroby oraz na relacje uczestników obozów z ich rówieśnikami w długofalowej perspektywie. Raporty rodziców wskazują na liczne, trwałe i mierzalne efekty, takie jak poprawa kondycji fizycznej, lepsze oceny w szkole, wzrost aktywności społecznej, silniejsza motywacja i zaangażowanie oraz lepsze przystosowanie uczestników, poczynając od szkoły a skończywszy na dorosłym życiu zawodowym.

Kontakt:

ul. Smulikowskiego 2/23, 00-389 Warszawa
e-mail: m.baldyga@batortabor.pl
www.batortabor.pl


Fundacja dr Clown
ul. Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468 Warszawa
tel.: +22 8540501, +22 8540502
faks: +22 2668153
www.drclown.pl

Fundacja EX ANIMO
ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa
tel.: +22 8511080
e-mail: fundacja@exanimo.pl
www.exanimo.pl

Gajusz Fundacja
ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
tel. / fax: +42 6310041
e-mail: biuro@gajusz.org.pl
www.gajusz.org.pl
Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 500 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach na w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu a także w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

  • JESTEŚMY BLISKO DZIECI. Potrzebują indywidualnego traktowania. Znamy ich imiona, historie
    i marzenia. Wspierając ich w procesie leczenia i rehabilitacji patrzymy na świat po dziecięcemu, choć pomagamy jak dorośli. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, animatorka zmian społecznych, której syn także zmagał się z białaczką. Budowanie relacji, słuchanie, dostrzeganie realnych potrzeb i wspólne szukanie rozwiązań - to nasza metoda działania, pomagania i towarzyszenia rodzinom chorych dzieci.

  • ŁAMIEMY STEREOTYPY. Nie epatujemy strachem i cierpieniem. Chore dzieci potrzebują czuć się jak zdrowe i mają prawo do uroków dzieciństwa. Z fundacją żeglują, wspinają się po górach czy tworzą Dziecięca Orkiestrę Onkologiczną i koncertują z gwiazdami oraz darczyńcami (Chór Prezesów, Chór Inżynierów, Chór Doradców Podatkowych:)) Rozbudzamy w nich pasje życia. Pokazujemy, że warto podążać za marzeniami.

  • JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA. Stwarzamy w szpitalach przyjazną przestrzeń, kiedy stają się ich drugim domem. Remontujemy, odnawiamy oddziały dziecięce (9 oddziałów pediatrycznych odnowionych na terenie Śląska) i kupujemy potrzebne sprzęty medyczne. Dbamy też o przestrzeń do zabawy, nauki, rozwijania talentów. Pokazujemy rodzinom jak sobie radzić, kiedy w ich życiu pojawia się choroba dziecka. Jak można traumatyczne doświadczenie zmienić w konstruktywne działanie.

  • INNOWACYJNOŚĆ i SKUTECZOŚĆ W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzymy innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadzimy akcje i kampanie społeczne, organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie. Finansujemy również badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Szukamy nowych rozwiązań, przecieramy szlaki.

Działania fundacji zostały docenione między innymi: Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta 2014 za Działalność Społeczną czy Nagrodą im. Jerzego Bonieckiego australijskiej Fundacji POLCUL za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od 13 lat pracujemy na zaufanie, budujemy relacje i zmieniamy myślenie o pomaganiu.

Fundacja „Iskierka”
ul. Urbanowicza 19, 41-500 Chorzów
tel./fax: +32 2412665
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
www.fundacjaiskierka.pl

 

Fundacja „Mam marzenie”
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
tel./fax: +12 4263111
e-mail: fundacja@mammarzenie.org
www.mammarzenie.org


Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 27 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne, nierefundowane leki, terapie i rehabilitacje, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.

Kontakt:
ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
tel./faks: +71 3723609
e-mail: fundacja@naratunek.org
www.naratunek.org


Fundacja na Rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Układu Krwiotwórczego
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel.: +32 2736075

Fundacja Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”
ul. Wielicka 265 ,30-663 Kraków
tel.: +12 6580261
fax: +12 6580261
e-mail: fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl
www.wyspyszczesliwe.org.pl
Prezes Zarządu: Dr Katarzyna Garus

Fundacja na Rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM w Warszawie
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
tel.: +22 6211775, +22 6215058
fax: +22 6292349
e-mail: fundacja@muza.com.pl
Prezes Fundacji dr hab. med. Iwona Malinowska

Fundacja „Nasze Dzieci”
Al. Dzieci Polskich 20 lok A120, 04-730 Warszawa
tel.: +22 8157595, +48 665285147
e-mail: fundacja@naszedzieci.org.pl
www.naszedzieci.org.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
ul. Engestroma 22/6, 60-571 Poznań
tel.: +48 607093040, +48 601152561
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl

Fundacja Polsat
ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
tel.: +22 5145555
fax: +22 5144730
e-mail: fundacja@polsat.com.pl
www.fundacjapolsat.pl

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
ul. gen. F. Kleeberga 8, 15-691 Białystok
tel.: +85 6622003,
fax: +85 6792424
e-mail: biuro@pomozim.org.pl

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel.: +89 5397404, +89 5397432
fax: +89 5397402
e-mail: fundacja@gazetaolsztynska.pl
www.przyszloscdladzieci.org

Fundacja Ronalda McDonalda
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel/fax: +22 6289721
e-mail: fundacja@frm.org.pl
www.frm.org.pl

Fundacja spełnionych marzeń
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
tel/fax: +22 6580053
e-mail: fundacja@spelnionemarzenia.org.pl
spelnionemarzenia.org.pl

 


Fundacja Urtica Dzieciom

Fundacja Urtica Dzieciom została powołana do życia w kwietniu 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy Urtica Sp. z o.o., będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 21 lat. Jej celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Organizacja wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Dotychczas udało się zebrać na ten cel niespełna 3 miliony złotych.

Kontakt:
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
tel.: +71 7826668
tel.: +71 7826651
e-mail: biuro@urticadzieciom.pl
www.urticadzieciom.pl


Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa
tel: +22 8523214, +22 8523215
fax: +22 8520752
e-mail: wosp@wosp.org.pl
www.wosp.org.pl

Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką
ul. Kartuska 99/12, 80-130 Gdańsk
tel.: +48 602673107
www.fundacjazpompa.pl

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
współpracuje z TPD-Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera
ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków
tel.: +12 2698620
fax: +12 2698621
e-mail: kontakt@hospicjumtischnera.org
www.hospicjumtischnera.org

Krwinka Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi
ul. Rewolucji 1985 r. nr 9, 90-273 Łódź
tel.: +42 6618052
tel/fax: +42 6826040
e-mail: fundacja@krwinka.org
www.krwinka.org

Pomóż Dziecku Choremu na Białaczkę
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, 64 Kolo TPD
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Stowarzyszenie na rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii „SERCE DLA DZIECKA”
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
tel.: +32 3490000, +32 3490125, +32 3490075, +32 3490176
e-mail: stowarzyszenie@sercedladziecka.pl
www.sercedladziecka.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
ul. Chodźki 5/22, 20- 093 Lublin
tel.: +81 7185126, +81 7185520
e-mail: stowarzyszenie@narzeczdzieci.pl, psychonk@dsk.lublin.pl
www.narzeczdzieci.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową KOLIBER
ul. Śliczna 30A/1, 31-444 Kraków
tel: +48 508 390 810
e-mail: biuro@koliber-dzieciom.pl
www.koliber-dzieciom.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.: +58 3492892, +58 3492880
e-mail: pomoz-dziecku@wp.pl
www.pomozdzieckuwyzdrowiec.org

Stowarzyszenie „Zawsze kolorowo”
ul. Warszawska 26 lok. 301, 25-317 Kielce
tel.: +48 607540620
e-mail: stowarzyszenie@zawszekolorowo.pl