Wasze dziecko zakończyło leczenie choroby, która zmieniła życie całej rodziny. Zamykacie jeden z najcięższych etapów życia, pełen niepokoju, lęku o każdy następny dzień. Wasze dziecko jest ozdrowieńcem. Właśnie te osoby, które zakończyły pomyślnie leczenie to ozdrowieńcy.

W Polsce każdego roku chorobę nowotworową rozpoznaje się u ponad 1000 dzieci. Dzięki postępowi, jaki dokonuje się w medycynie jesteśmy w stanie wyleczyć ok. 70 - 80% z nich. Oznacza to, że 7 - 8 na 10 dzieci z nowotworem zostaje wyleczonych. Tymczasem przed 30 laty 8 na 10 dzieci umierało. To wielki sukces nauki, nowych możliwości diagnostycznych, nowych leków i innych możliwości terapeutycznych. Przewiduje się, że w najbliższych latach jedna młoda osoba wśród 250 będzie ozdrowieńcem po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. Widzicie Państwo, że nie jesteście sami. Takich dzieci jak Wasze jest już potężna grupa.

Podsumowanie dotychczasowego leczenia

Kończąc leczenie przeciwnowotworowe należy uzyskać podsumowanie przebiegu dotychczasowego leczenia. Oczywiście każda karta informacyjna otrzymana przy wypisie ze szpitala zawiera dane o przebiegu terapii, ale karta podsumowująca dostarczy informacji „w pigułce” i będzie pomocna zarówno dla Was jak i dla innych lekarzy. Również w przyszłości - dla lekarzy rodzinnych, internistów, czy innych specjalistów.

Podsumowująca karta informacyjna powinna zawierać następujące dane:

 • Rozpoznanie, datę rozpoznania
 • Szpital / oddział, w którym prowadzono leczenie, telefon
 • Rodzaj zastosowanego leczenia (chemioterapii), w tym sumaryczną dawkę niektórych leków (np. antracyklin/m2 i leków alkilujących)
 • Rodzaj, datę zabiegu chirurgicznego
 • Pole, dawkę sumaryczną radioterapii, datę, powikłania po radioterapii
 • Datę i rodzaj przeszczepu szpiku, powikłania po przeszczepie
 • Rodzaj wszczepionego cewnika centralnego, powikłania związane z cewnikiem
 • Przetoczenia krwi
 • Profilaktykę przeciwko zapaleniu wątroby typu B
 • Ciężkie powikłania, jakie miały miejsce w czasie terapii
 • Plan dalszego postępowania.

Taką kartę podsumowującą powinieneś dostarczyć lekarzowi rodzinnemu i udostępnić innym lekarzom, którzy będą w przyszłości opiekować się Twoim dzieckiem.

Trzymaj ją w bezpiecznym miejscu!

Z lekarzem onkologiem należy omówić następujące problemy:

 • kiedy należy zwrócić się do lekarza rodzinnego/pediatry, a kiedy do onkologa lub innego specjalisty?
 • jak często konieczne będą wizyty dziecka u onkologa?
 • czy dziecko potrzebuje opieki innego specjalisty? jakich badań specjalistycznych?
 • jakie odległe następstwa choroby i jej leczenia mogą wystąpić? jakie są ich objawy? jak im zapobiegać?
 • jakie mogą być objawy nawrotu choroby nowotworowej? jakie badania kontrolne będą wykonywane?
 • czy dziecko wymaga specjalnej diety? czy wymaga dodatkowych witamin? preparatów wzmacniających?
 • kiedy zacząć szczepienia ochronne?
 • czy grożą mu problemy typu osteoporozy, próchnicy zębów, pogorszenia wzroku, słuchu, niepłodności?
 • jakie dziecko może mieć problemy w szkole? jak mu pomóc? jak przygotować dziecko do powrotu do szkoły, przedszkola?