IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej | 10-12 maja 2018 Poznań

Potraumatyczny stres czy potraumatyczny wzrost jako następstwa przebytej w dzieciństwie choroby nowotworowej
Samardakiewicz, Marzena
Potraumatyczny stres czy potraumatyczny wzrost jako następstwa przebytej w dzieciństwie choroby nowotworowej
Current concepts on the management of pediatric low grade gliomas
Gnekow, Astrid K.
Current concepts on the management of pediatric low grade gliomas
Biologia chłoniaka Hodgkina i perspektywy zmian strategii leczenia I linii
Balwierz, Walentyna
Biologia chłoniaka Hodgkina i perspektywy zmian strategii leczenia I linii
"Integrative oncology" w sytuacji niepowodzenia leczenia - wyzwania dla onkologów dziecięcych i zagrożenia dla dzieci i ich rodziców
Samardakiewicz, Marzena
"Integrative oncology" w sytuacji niepowodzenia leczenia - wyzwania dla onkologów dziecięcych i zagrożenia dla dzieci i ich rodziców
Cytometria przepływowa nowej generacji we wczesnej diagnostyce białaczki opornej na leczenie i wznowy białaczek u dzieci
Szczepański, Tomasz
Cytometria przepływowa nowej generacji we wczesnej diagnostyce białaczki opornej na leczenie i wznowy białaczek u dzieci
Co nowego w chłoniakach nie-B komórkowych
Wróbel, Grażyna
Co nowego w chłoniakach nie-B komórkowych
Szczepienia ochronne u pacjentów po terapii onkologicznej i przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - stan wiedzy w 2018 r.
Kołtan, Sylwia
Szczepienia ochronne u pacjentów po terapii onkologicznej i przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - stan wiedzy w 2018 r.
Powikłania infekcyjne w onkologii i hematologii dziecięcej - porównanie z pacjentami dorosłymi
Styczyński, Jan
Powikłania infekcyjne w onkologii i hematologii dziecięcej - porównanie z pacjentami dorosłymi
Choroba limfoproliferacyjna u dzieci po przeszczepie narządów unaczynionych
Dembowska-Bagińska, Bożena
Choroba limfoproliferacyjna u dzieci po przeszczepie narządów unaczynionych
Postępy w leczeniu PNH u dzieci w Polsce - program lekowy dotyczący ekulizumabu
Matysiak, Michał
Postępy w leczeniu PNH u dzieci w Polsce - program lekowy dotyczący ekulizumabu
Aktualne spojrzenie na leczenie anemii aplastycznej u dzieci
Matysiak, Michał
Aktualne spojrzenie na leczenie anemii aplastycznej u dzieci
ITP: status quo et quo vadis
Wysocki, Mariusz
ITP: status quo et quo vadis
Postępy w leczeniu hemofilii
Klukowska, Anna
Postępy w leczeniu hemofilii
Treosulfan w transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci
Wachowiak, Jacek
Treosulfan w transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci
Zalecenia żywieniowe dla dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej
Bień, Ewa; Irga-Jaworska, Ninela
Zalecenia żywieniowe dla dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej