Szanowni Państwo,
 
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM wraz z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej zapraszają serdecznie do udziału w III Konferencji zatytułowanej „Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej – spojrzenie lekarza pediatry”.
 
Tak jak co roku, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na istotne problemy hematologiczne, z którymi lekarze pediatrzy, lekarze rodzinni oraz onkolodzy i hematolodzy dziecięcy spotykają się w swojej codziennej pracy.
 
Tegoroczna edycja naszej Konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych z diagnostyką i leczeniem pacjenta w okresie neutropenii, podczas zakażeń Clostridium difficile, zakażeń grzybicznych, a także na diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami krzepnięcia i płytkowymi skazami krwotocznymi.
 
W sesji poświęconej nowościom w hematologii omówimy program profilaktycznych badań w kierunku choroby Gauchera i nocnej napadowej hemoglobinurii oraz problemy diagnostyki i leczenia RAS-opatii.
 
Wykładowcy, w tym zaproszeni Goście z Zabrza, Łodzi, Wrocławia, Lublina, Szczecina i Warszawy, będący ekspertami w tych dziedzinach, przedstawią Państwu aktualne spojrzenie na te istotne problemy.
 
Bardzo liczę, że tak jak w latach ubiegłych, będziemy mieli przyjemność gościć Państwa na naszej konferencji.
 
Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

Organizatorzy:
1. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM
2. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Program
 
Sesja I Skazy krwotoczne u dzieci
 
1. Małopłytkowość w XXI wieku
prof. T. Urasiński, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin
 
2. Rola agonistów receptora trombopoetyny w terapii małopłytkowości u dzieci
prof. M. Matysiak, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
3. Zakrzepica – diagnostyka i leczenie
dr K. Smalisz, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4. Dyskusja
 
Sesja II Zaburzenia krzepnięcia
 
1. Zasady leczenia domowego pacjentów z hemofilią i obsługa portów naczyniowych
dr hab. n. med. P. Łaguna, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2. Problem inhibitora czynnika krzepnięcia
dr hab. n. med. A. Klukowska, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
3. Postępowanie w nagłych stanach u chorych z zaburzeniami krzepnięcia
dr hab. n. med. P. Łaguna/dr K. Koch, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4. Dyskusja
 
Sesja III Neutropenie
 
1. Ciężka neutropenia u dzieci: diagnostyka i leczenie
prof. W. Młynarski, Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
 
2. Problem neutropenii w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry
prof. M. Matysiak, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
3. Dyskusja
 
Lunch
 
Sesja IV Zakażenia
 
1. Zakażenia grzybicze ambulatoryjne i szpitalne
dr n. med. J. Stefaniak, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin
 
2. Zakażenie Clostridium difficile – kiedy i jak leczyć – fakty i mity
dr n. med. M. Salamonowicz, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
 
3. Dyskusja
 
Sesja V Nowości w hematologii
 
1. Kiedy należy podejrzewać chorobę Gauchera u dzieci
prof. M. Matysiak, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Diagnostyka choroby Gauchera
dr n. med. M. Karwacki, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2. Nocna napadowa hemoglobinuria – nowe metody leczenia
prof. T. Szczepański, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 
3. Dlaczego opieka koordynowana NF/RAS powinna być nadzorowana przez hematologa-onkologa dziecięcego?
dr n. med. M. Karwacki, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4. Dyskusja
 
Zakończenie konferencji
 
> Kalendarz