< Aktualności
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zatrudni Lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej na stanowisko:

 

  1. Kierownika Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  2. Asystentów do pracy na oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej
Szpital oferuje stabilne warunki zatrudnienia w nowoczesnej, dobrze wyposażonej i dynamicznie rozwijającej się placówce leczniczej, a także w gronie lekarzy specjalistów różnych dziedzin. Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej. Warunki finansowe do omówienia.
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV na adres e-mail: kadry@zsm.com.pl, lub osobiście w Dziale Kadr i Szkoleń SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek administracji).
 
Wraz z CV prosimy o dostarczenie oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnego na stronie internetowej Szpitala pod adresem www.zsm.com.pl (zakładka: „praca”). Nie złożenie w.w dokumentu spowoduje, że nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.