< Aktualności

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący monitorowania minimalnej choroby resztkowej  (MRD) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Nacisk położono na kwestie, które w odróżnieniu od aspektów klinicznych monitorowania MRD, stanowiących codzienność lekarza onkologia i hematoonkologa, rzadziej przybliżane są tej grupie odbiorców. W artykule, prócz podstawowych informacji dotyczących znaczenia MRD, porównano metody monitorowania MRD, w kontekście postępu technologicznego i nowych możliwości jakie otwierają się obecnie i w perspektywie kolejnych lat.

Przepraszamy, dostęp do tego artykułu jest możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników. Prosimy o .