Zachęceni pozytywnym doświadczeniem z poprzedniego roku proponujemy Państwu w dniach 7-8 grudnia 2018 roku udział w połączonej konferencji, na którą składają się: XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ.


Warszawa, 4.07.2018

Szanowni Państwo,

Lekarze specjalizujący się w chirurgii dziecięcej i onkologii dziecięcej

Zachęceni pozytywnym doświadczeniem z poprzedniego roku proponujemy Państwu w dniach 7-8 grudnia 2018 roku udział w połączonej konferencji, na którą składają się: XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ.

Tematem wiodącym pierwszego dnia są wybrane aspekty onkologii i chirurgii onkologicznej u dzieci. Do udziału w nim zaprosiliśmy specjalistów onkologii dziecięcej oraz onkologii osób dorosłych, bowiem zagadnienia będące przedmiotem sympozjum mają charakter wielodyscyplinarny

Tematyka prezentacji drugiego dnia jest dowolna i obejmuje cały zakres chirurgii dziecięcej.

Udział i prezentacja prac w tych konferencjach będą dodatkowym bonusem dla osób zdających egzamin z chirurgii dziecięcej.

Jak poprzednio formuła drugiego dnia Sympozjum przeznaczona dla lekarzy rezydentów jest następująca:

  1. Program naukowy wypełniony wyłącznie Państwa wystąpieniami o dowolnym charakterze: prezentacje przypadków, prace oryginalne, badania podstawowe, itp.
  2. Prowadzenie sesji i moderacja dyskusji: 2 rezydentów, 1 specjalista
  3. Przed każdą sesją wykład „state of the art”

Kompletne prace przesłane do 30.10.2018 będą umieszczone w czasopiśmie „Problemy Chirurgii Dziecięcej”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 7-8.12.2018 w Centrum Konferencyjnym „BOSS” w Miedzeszynie k. Warszawy. Zapraszamy serdecznie do udziału w Sympozjum oraz zgłaszania prezentacji.

W załączeniu otrzymujecie Państwo ramowy program Sympozjum oraz formularze: zgłoszenia pracy i rejestracyjny.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński


Streszczenia pracy należy zgłaszać do dnia 10.11.2018
na adres e-mail: p.kalicinski@ipczd.pl


Zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego e-mailem: Team Spirit Sp. z o.o., ul. Barbórki 32, 04-511 Warszawa, tel. 22 815 42 03; e-mail:  sympozjum@teamspirit.pl   

Formularz zgłoszenia uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej tutaj.

Opłatę rejestracyjną za uczestnictwo w sympozjum: dla lekarzy specjalistów - 300 zł;  dla lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej lub onkologiii  – 200 zł; dla specjalistów i rezydentów innych dziedzin medycyny – 200 zł, dla personelu pielęgniarskiego – 125 zł  prosimy wpłacać na konto bankowe Team Spirit SA,  Alior Bank S.A. 23 2490 0005 0000 4600 3169 4374.

Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały zjazdowe, wstęp na wystawy, poczęstunek w czasie przerw, obiady w dniach 7.12.2018 i 8.12.2018 oraz kolację w dniu 7.12.2018.  

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Program wydarzenia

> Kalendarz