< Aktualności

Fundacja Bátor Tábor to organizacja ze statusem OPP, organizująca bezpłatne obozy terapeutyczne dla dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Co roku przyjmujemy około 1000 osób z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Celem obozów jest odbudowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, autonomii oraz relacji z rodziną i rówieśnikami dzięki terapii rekreacyjnej.

Na obozach fundacji młodzi uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach (w parku linowym, w kursie łucznictwa, jeździectwa, zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych i wielu innych), aby odkrywać i doskonalić umiejętności i talenty oraz doświadczać przeżyć, których byli pozbawieni podczas walki z chorobą. Dzięki programom terapeutycznym mają możliwość stawiania czoła wyzwaniom a przez to przełamywania swoich barier. Dla dzieci w trakcie leczenia, które nie mogą jeszcze wziąć udziału w obozie powstał projekt o nazwie Program GO!, przenoszący atmosferę Bátor Tábor do oddziałów onkologicznych w warszawskich szpitalach.

Będąc członkiem organizacji SeriousFun Children’s Network, zrzeszającej podobne obozy na całym świecie, fundacja prowadzi wraz z Uniwersytetem Yale program badawczy o zasięgu ogólnoświatowym. Dotyczy on korzyści czerpanych z uczestnictwa w obozach. Wyniki badań pokazują pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, postrzeganie swojej choroby oraz na relacje uczestników obozów z ich rówieśnikami w długofalowej perspektywie. Raporty rodziców wskazują na liczne, trwałe i mierzalne efekty, takie jak poprawa kondycji fizycznej, lepsze oceny w szkole, wzrost aktywności społecznej, silniejsza motywacja i zaangażowanie oraz lepsze przystosowanie uczestników, poczynając od szkoły a skończywszy na dorosłym życiu zawodowym.

Możliwości wolontariatu: 

1. Program GO!

Projekt GO! powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie dziecięcych oddziałów onkologicznych w Warszawie na zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszym pacjentom. Intencją Fundacji Bátor Tábor Polska jest dotarcie do jak największej liczby dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi i ich najbliższych. Celem GO! jest przeniesienie w szpitalne mury doświadczeń podobnych do tych, które Fundacja dostarcza dzieciom przybywającym na nasze obozy. Nasze działania opierają się na terapii poprzez rekreację, bowiem głęboko wierzymy, że stawiając czoła wyzwaniom zawartym w przygotowanych aktywnościach, dzieci mają szansę zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami i brakiem pewności siebie, a także spędzić czas w gronie rówieśników. 

Wolontariusze dwa razy miesiącu przeprowadzają warsztaty w Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytucie Matki i Dziecka. 

Aby zostać wolontariuszem Programu GO! w Warszawie należy zarejestrować się w naszej bazie wolontariuszy do 5 kwietnia 2019 r., przejść przez proces rejestracyjny, odbyć krótką rozmowę kwalifikacyjną (na Skype bądź osobiście z koordynatorem projektu) i wziąć udział w obowiązkowym, dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2019 r. w Warszawie. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 20 lat i posługują się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

Koordynator Programu GO!: Maria Radzyńska, goprogram@batortabor.pl

Baza wolontariuszy: https://batortabor.microsoftcrmportals.com/pl-PL/

 
2. Obóz Odwagi (Bátor Tábor)

Obóz Odwagi to miejsce, gdzie dzieci odzyskują radość, poznają nowych przyjaciół, cieszą się różnymi zajęciami jak park linowy, łucznictwo, hipoterapia, zajęcia artystyczne czy kajakarstwo. To miejsce, które obozowicze i wolontariusze zawsze wspominają z uśmiechem na twarzach. Nasz obóz znajduje się na Węgrzech, w miejscowości Hatvan, 60 km od Budapesztu. Na każdy obóz potrzebujemy około 25 wolontariuszy. W 2019 roku obóz odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia, ale wolontariuszy mogą dotyczyć inne daty. 

Jadąc na obóz, można pełnić jedną z funkcji:

- asystować i opiekować się obozowiczami podczas podróży na obóz i z powrotem jako chaperone cimbora (17 i 23 sierpnia) – j. polski wymagany w stopniu komunikatywnym;
- tłumaczyć ustnie warsztaty z angielskiego na polski i odwrotnie jako interpreter cimbora (14-24 sierpnia – termin wraz z trzydniowym szkoleniem) – j. polski i angielski wymagany w stopniu komunikatywnym;
- opiekować się dziećmi podczas zajęć porannych i wieczornych jako cottage cimbora (14-24 sierpnia) – termin wraz z trzydniowym szkoleniem) – j. polski i angielski wymagany w stopniu komunikatywnym;
- w przypadku ukończonych studiów w zakresie pielęgniarstwa, pediatrii lub onkologii można zostać medical cimbora (16-24 sierpnia – termin wraz z jednodniowym szkoleniem)

Tłumacze, opiekunowie domków oraz personel medyczny przyjeżdżają na obóz przed dziećmi, ponieważ wtedy odbywa się obowiązkowe szkolenie. Wyżywienie i nocleg są zapewnione na terenie obozu. Koszt podróży wolontariuszy opiekunów podróżujących z dziećmi pokrywa Fundacja, pozostali wolontariusze dojeżdżają na obóz na własną rękę, ale mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu podczas procesu rejestracji.

Aby zostać wolontariuszem obozowym należy zarejestrować się w naszej bazie wolontariuszy, przejść przez proces składania aplikacji, odbyć krótką rozmowę kwalifikacyjną oraz szkolenie na terenie obozu.

Koordynator wolontariatu obozowego: Zsuzsanna Péczeli, zs.peczeli@batortabor.hu

Baza wolontariuszy: https://batortabor.microsoftcrmportals.com/pl-PL/

3. Bátor Tábor Runners

Jest to dobroczynna społeczność biegaczy, składająca się z amatorów jak i profesjonalnych biegaczy. Jej członkowie biorą udział w maratonach, półmaratonach, wyścigach i innych wydarzeniach sportowych, a podczas przygotowań do nich, wśród przyjaciół, współpracowników i znajomych zbierają darowizny na rzecz dzieci z Polski dotkniętych chorobami chronicznymi i nowotworowymi. 

Koordynator projektu: Tomasz Pająk runners@batortabor.pl

https://batortabor.pl/bt-runners