< Aktualności

W poszukiwaniu metod leczenia jednego z najczęstszych powikłań ze strony przewodu pokarmowego wywołanego chemioterapią u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) autorzy z Danii sięgnęli po krowią siarę.

W pracy przyjętej do druku w Journal of Parenteral and Enteral Nutrition  przedstawili wyniki randomizowanego, z podwójnie ślepą  próbą (placebo) badania wykorzystującego krowią siarę jako czynnika mającego zmniejszać częstość występowania gorączki, incydentów powikłań infekcyjnych w okresie indukcji remisji u dzieci z ALL.

Siara, to pierwsze mleko produkowane po porodzie u ssaków. Zawiera ono czynniki troficzne i ochronne, u noworodków ssaków, zapewnia rozwój i integralność przewodu pokarmowego oraz ochronę immunologiczną w okresie noworodkowym. Posiada zdolność neutralizacji toksyn oraz własności antybakteryjne, i to właśnie one czynią z niego potencjalnie skuteczny element diety posiadającej własności protekcyjne przeciwko działaniom niepożądanym ze strony przewodu pokarmowego wywołanymi chemioterapią.

Do badania z podwójnie ślepą próbą włączono dzieci z rozpoznaniem ALL w dwóch ośrdokach leczących losowo przydzielając do grupy otrzymujących siarę lub placebo w czasie pierwszych czterech tygodni leczenia indukującego ALL. Dane dotyczące incydentu gorączki, bakteriemii, stosowania antybiotyków i stopnia nasilenia zapalenia jamy ustnej były zbierane prospektywnie. Do badania włączono 62 dzieci. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do liczby dni z gorączką, zużycia dożylnych postaci antybiotyków lub częstości bakteriemii. Natomiast w grupie otrzymującej siarę znamiennie statystycznie był niższy stopień zapalenia jamy ustnej.

Jest pierwsze badanie opisujące zastosowanie krowiej siary w prewencji powikłań infekcyjnych lub działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wywołanych prowadzonym leczeniem przeciwnowotworowym.

Zobacz całą publikacje: M. Rathe, S. De Pietri,  PS Wehner, TL Frandsen, K. Grell, K. Schmiegelow, PT Sangild, S. Husby, K. Muller; Bovine Colostrum Against Chemotherapy‐Induced Gastrointestinal Toxicity in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Trial; JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019 Mar 12