< Aktualności

6 marca 2019 r. SIOP Europe i CCI Europe przedstawiły manifest na europejskie wybory w 2019 r. dla środowiska onkologii i hematologii dziecięcej pod hasłem “Pokonanie nowotworów wieku dziecięcego: Więcej leczyć i lepiej leczyć - w kierunku zerowej liczby zgonów i zerowych skutków późnych” w Parlamencie Europejskim.

SIOP Europe i CCI Europe apelują do następnego Parlamentu Europejskiego, aby podtrzymał i wzmocnił swoje poparcie dla sprawy nowotworów wieku dziecięcego.

Pomimo pewnego postępu jaki się dokonał w ostatnich latach, nowotwory złośliwe wieku dziecięcego pozostają głównym problemem społecznym i zdrowotnym w Europie, ponieważ nowotwory te pozostają główną przyczyną zgonów u dzieci w wieku powyżej jednego roku życia w Europie. Każdego roku u ponad 35 000 dzieci i młodzieży diagnozowany jest nowotwór, a ponad 6 000 młodych pacjentów umiera w wyniku choroby nowotworowej. Ponadto do 2020-2025 r. liczba osób, które przeżyły leczenie chorób nowotworowych, wyniesie prawie pół miliona. Ponad dwie trzecie tych dzieci doświadcza długotrwałych problemów zdrowotnych i psychospołecznych związanych z chorobą i leczeniem, które mogą być poważne i wpływać na ich codzienne życie. Chociaż w ostatnich latach uzyskano poprawę w zakresie niektórych nowotworów wieku dziecięcego, w przypadku trudnych do wyleczenia nowotworów złośliwych u dzieci osiągnięto niewielki postęp w zakresie przeżywalności pacjentów, a zbyt wiele młodych osób nadal traci życie z powodu tej choroby.

W niniejszym Manifeście wzywa się do zwiększenia liczby skutecznych sposobów leczenia nowotworów wieku dziecięcego, zgodnie ze szczegółowymi celami określonymi w europejskim strategicznym planie działania “SIOP – europejski plan walki z nowotworami u dzieci i nastolatków”.

Przeczytaj Manifest wyborów europejskich 2019

Poprzyj Manifest na europejskie wybory 2019

Popierając tę inicjatywę, deklarują Państwo swoją świadomość i gotowość do wspierania środowiska onkologii dziecięcej i hematologii w Europie w walce z nowotworami złośliwymi wieku dziecięcego.

SIOPE

The European Society for Paediatric Oncology