< Aktualności

4 lutego obchodzimy święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu. Ten dzień to nie tylko okazja do wyrażenia swojej solidarności z chorymi zmagającymi się z chorobą, to również okazja do sprawdzenia własnego stanu zdrowia.

Współczesne statystyki nie napawają optymizmem, według przedstawianych danych co czwarta osoba może zachorować na nowotwór. Dlatego poza zdrowym trybem życia tak ważne jest regularne wykonywanie prostych badań, które pozwalają na wczesną diagnozę, a co za tym idzie zwiększenie szans na wyleczenie.

Przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem wiele organizacji i instytucji zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących obchodom tego dnia. Jedną z nich jest Polska Unia Onkologii, która już  2 lutego w „Białą sobotę” zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych do centrów onkologii w różnych miastach. W ramach drzwi otwartych organizowane są miedzy innymi: szkolenia z samobadania, wykłady, porady, bezpłatne badania, konsultacje onkologiczne (również telefoniczne), zwiedzanie ośrodków etc. Celem akcji jest edukacja zdrowotna społeczeństwa, mająca przekonać o korzyściach z profilaktyki przeciwnowotworowej. Pełny harmonogram do pobrania:

Harmonogram obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem (.pdf 220 KB)

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponad resortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

W Karcie Paryskiej – którą przyjęto na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w 2000 r. przede wszystkim apeluje się o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową, niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Przy okazji jaką jest Dzień Walki z Rakiem warto pamiętać o nowotworach układu krwiotwórczego. Zachęcamy do wykonania podstawowego badania jakim jest morfologia krwi. Pamiętajmy, że objawy nowotworów krwi często są niespecyficzne, kojarzymy je z osłabieniem, przemęczeniem czy stresem. Jeżeli zmęczenie, gorączka, nocne poty nie ustępują po kilku dniach warto udać się do lekarza i skonsultować z nim wyniki.

Więcej informacji na temat profilaktyki nowotworów układu krwiotwórczego znajdą Państwo między innymi na stronie kampanii Odpowiedź masz we krwi