< Aktualności
1 grudnia w Lublinie podczas Spotkania edukacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię Pani dr Irena Woźnica-Karczmarz wygłosiła wykład pod tytułem Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci a Narodowy Program Leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne 2019-2023. Zapraszmy do zapoznania się z zarejestrowanym materiałem.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię, Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie, Klinikę Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie.

Spotkanie było podzielone na część dla dorosłych i dla rodziców lub opiekunów dzieci chorych na hemofilię lub inne skazy krwotoczne.

Podczas spotkania dla pacjentów dorosłych eksperci dzielili się z chorymi wiedzą na temat planowanego Narodowego Programu Leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-2023, zabiegów endoprotezoplastycznych oraz przyszłości leczenia hemofilii.

W części przeznaczonej dla rodziców i opiekunów uczestnicy mieli szansę wysłuchać wykładu dr Grzegorza Michalczewskiego z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat opieki stomatologicznej nad pacjentem z hemofilią, znaczeniu profilaktyki i przygotowaniu do zabiegów stomatologicznych.