< Aktualności

To wyjątkowe wydarzenie naukowe zgromadziło ponad 20 tysięcy hematologów z całego świata, którzy prezentowali najnowsze wyniki badań z zakresu hematologii i hematoonkologii, a także dyskutowali nad sposobami poprawy wyników leczenia pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi oraz sprawowania opieki nad nimi. Spotkanie było platformą szerokiej dyskusji z wiodącymi specjalistami w tej dziedzinie na świecie na temat szybko rozwijających się nowych metod leczenia pacjentów.

Streszczenia przedłożone do prezentacji ustnych i plakatowych na dorocznym spotkaniu ASH stanowią ważne, nowatorskie badania w tej dziedzinie i są uważane za najlepsze z tysięcy nadesłanych abstraktów. Zwykle każdego roku składanych jest ponad 5 000 abstraktów naukowych, a ponad 3000 streszczeń jest przyjmowanych do prezentacji ustnych i plakatowych w ramach szeroko zakrojonego procesu recenzji. Sesja naukowa plenarna, która obejmuje sześć pierwszych streszczeń wybranych przez Komitet Programowy, jest tradycyjnie główną atrakcją corocznego programu spotkań.

Warto wspomnieć, że agenda ASH dla badań hematologicznych stanowi mapę drogową dla wsparcia badawczego w całej społeczności hematologicznej, która zapewnia naukowcom zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości dokonanie prawdziwie zmieniających praktykę odkryć. ASH zapewnia najbardziej aktualne narzędzia treningowe i edukacyjne oraz wsparcie kliniczne potrzebne na każdym etapie kariery w hematologii. Oferuje możliwości kontynuowania edukacji medycznej na różnych poziomach, przedstawiając szeroki wachlarz edukacyjnych produktów i usług dla klinicystów i naukowców.

Środowisko hematologów i onkologów dziecięcych reprezentowali w tym roku na ASH prof. Tomasz Szczepański, prof. Wojciech Młynarski, prof. Michał Matysiak, prof. Krzysztof Kałwak, dr Lucyna Maciejka Kembłowska i dr hab. Katarzyna Derwich.