< Aktualności

W sobotnie przedpołudnie 1 grudnia w Lublinie odbędzie się spotkanie edukacyjne dla osób chorych na hemofilię i ich rodzin. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię, Klinikę Hematologii i Transplantologii Szpiku w Lublinie oraz Klinikę Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie.

Warsztaty prowadzone przez ekspertów z lubelskich i krakowskich ośrodków zostały podzielone na dwa bloki, które będą obywały się w tym samym czasie. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla chorych dorosłych, drugi adresowany jest do rodziców/opiekunów dzieci chorych na hemofilię.

Uczestnicy warsztatów przeznaczonych dla rodziców i opiekunów dzieci z hemofilią będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat opieki stomatologicznej nad pacjentem z hemofilią, znaczenia profilaktyki oraz właściwego przygotowania do zabiegów, nowoczesnego leczenia hemofilii w kontekście programu leczenia na lata 2019 -2023 oraz jak wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dziecka z hemofilią.

W trakcie trwania warsztatów organizatorzy zapewniają opiekę animatora, który zadba o najmłodszych uczestników wydarzenia.

Szczegółowy program: