< Aktualności

W Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii  i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. dr hab. med. Michała Matysiaka, w sierpniu 2018r. zespół lekarzy w składzie dr hab. n med. Iwona Malinowska, dr n med. Michał Romiszewski oraz dr Katarzyna Smalisz, dokonał pierwszej w historii Uczelni, autologicznej transplantacji komórek macierzystych u dziecka.

Tym samym zainaugurowana została działalność Pododdziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku zlokalizowanego w Szpitalu Pediatrycznym im prof. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. Oddział ten dołączył do grona 5 oddziałów transplantacyjnych w Polsce mieszczących się w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy i Krakowie.

Nowo otwarty oddział przeszczepiania szpiku, kierowany przez dr hab. n med. Iwonę Malinowska, jest pierwszym oddziałem transplantacji szpiku na Mazowszu i jedynym w północno-wschodniej i centralnej część Polski. Dotychczas dzieci z tych rejonów, wymagające przeszczepu szpiku z powodu chorób nowotworowych musiały korzystać z jednego z 5 pozostałych oddziałów w Polsce. Na oddział transplantacji składają się: 5 stanowisk przeszczepowych oraz 3 łóżka w pracowni aferez i pokoju przygotowawczym.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. n med. Michał Matysiak, Dr hab. n .med. Iwona Malinowska, Dr n .med. Michał Romiszewski, Mgr Joanna Urbańczyk, lek. Katarzyna Smalisz

W wyposażeniu w najnowszą aparaturę medyczną pomagała wydatnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ofiarując aparaty do aferezy i fototerapii. Pozostały sprzęt zakupił Warszawski Uniwersytet  Medyczny. Otwarcie oddziału było możliwe dzięki powstaniu nowego szpitala pediatrycznego, oraz wsparcia zarówno władz Rektorskich WUM, całej Dyrekcji Szpitala, pomocy merytorycznej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii WUM oraz Banku Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej, a także osobistego zaangażowania i wszelkiej pomocy udzielonej przez prof. Wiesława W. Jędrzejczaka i prof. Grzegorza Basaka.

Dotychczas przeprowadzono 3 zabiegi przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych, a w końcu roku planowane są kolejne.