< Aktualności

Radioterapia (CrRT) ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowiła swego czasu standard leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (ALL) lecz w większości protokołów leczenia ALL jest ona pomijana ze względu na powikłania: wystąpienie drugiego nowotworu (szczególnie guzów mózgu), obniżenie ilorazu inteligencji, deficyty poznawcze oraz endokrynopatie.

Przepraszamy, dostęp do tego artykułu jest możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników. Prosimy o .