10.05.2018 09:16

Dziś jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% pacjentów

Edyta Bazan-Kolasińska / onkologia-dziecięca.pl

Aktualności

15.05.2018 08:13
Strategia leczenia dwuznacznej (dwuliniowej) ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
dr n. med. Igor Olejnik

Zachorowanie na ostrą białaczkę u dzieci typowo należy do linii limfoblastycznej (ALL) lub nielimfoblastycznej (szpikowej – AML).

10.05.2018 09:16
Dziś jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% pacjentów
Edyta Bazan-Kolasińska / onkologia-dziecięca.pl

Rozmowa o nadziei, szczęściu, potrzebach i planach z prof. Tomaszem Szczepańskim - kierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2.05.2018 10:17
Cięcie cesarskie a ryzyko białaczki niemowlęcej
dr n. med. Igor Olejnik

Białaczka niemowlęca jest rzadkim schorzeniem a jej etiologia nadal pozostaje w sferze badań. Inaczej niż u dzieci starszych ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) występuje równie często jak ostra białaczka nielimfoblastyczna (AML). W przypadku ALL w 50 do 80% występuje rearanżacja genu MLL a AML zachodzi w 34-50% przypadków. Liczne prace wskazują, że inicjalizacja procesu nowotworowego zachodzi już in utero a przebieg ciąży i poród mogą wpływać na przebieg i rozwój choroby.

30.04.2018 08:30
Suma doświadczeń i przyszłe cele onkologów i hematologów dziecięcych - oczami ekspertów
Ewa Biernacka / onkologia-dziecieca.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (Poznań 10-12 maja 2018 r.) prof. Jacek Wachowiak1 przybliża zagadnienia związane z programem zjazdu2 , definiując przy tym trudne wyzwania stojące przed onkologią i hematologią dziecięcą, mające na celu poprawę całkowitego przeżycia pacjentów pediatrycznych i jakości ich życia w dorosłości. Omawia standardy obecne i warunki optymalizacji leczenia choroby pierwotnie opornej i wznowy choroby w onkologii i hematologii, w tym znaczenie bezpieczeństwa terapii.

25.04.2018 10:59
X. International Midsummer Meeting | 29 czerwca – 1 lipca 2018
onkologia-dziecieca.pl

W dniach 29.06.-1.07.2018 w Bautzen (Niemcy) organizowana jest coroczna, tym razem jubileuszowa 10-ta Konferencja Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and BMT. Jest to jednocześnie pożegnanie pioniera idei spotkań w trójkącie Drezno-Praga-Wrocław (Bautzen-Liberec-Piechowice) - Prof. Dr hab. Meinolfa Suttorpa, który odchodzi na emeryturę.

23.04.2018 10:19
Propozycje postępowania z chorymi na nowotwory krwi, którzy przechodzą spod opieki hematologów pediatrycznych pod opiekę hematologów internistycznych
prof. dr hab. n. med. J. Styczyński

Liczba nowych rozpoznań chorób nowotworowych w Polsce w roku 2014 wyniosła ponad 159 tysięcy (www.onkologia.org.pl). W populacji dziecięcej (do 18. r.ż.) rocznie notuje się około 1200 nowych zachorowań, co stanowi około 0,8%.

18.04.2018 13:17
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
prof. dr hab. n. med. J. Styczyński

Celem pracy była analiza częstości zachorowań i wyników leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci i młodzieży poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych w pięciu ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych (PPGdsPKK).

16.04.2018 12:07
Hematologiczny pacjent pediatryczny na progu dorosłości
Ewa Biernacka/onkologia-dziecieca.pl

Z prof. Janem Styczyńskim, konsultantem Krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej rozmawia Ewa Biernacka.

12.04.2018 11:38
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w inwazyjnej chorobie grzybiczej u dzieci: rekomendacje PTOiHD
onkologia-dziecieca.pl

Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD), w oparciu o rekomendacje pediatrycznej grupy ECIL-4, opracowała standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach grzybami inwazyjnymi u dzieci i przedstawia je w tej pracy jako rekomendacje PTOHD dla polskich ośrodków pediatrycznych zajmujących się leczeniem pacjentów w immunosupresji.

12.04.2018 10:12
Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej | IX Zjazd PTOHD | 10-12 maja 2018 | Poznań
onkologia-dziecieca.pl

Serdecznie zapraszamy na IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej trwającego w dniach 10-12.05.2018 w Poznaniu, podczas którego odbędą się m.in. warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które są skierowane do osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z onkologii i hematologii dziecięcej.

9.04.2018 12:22
Zmiana flory bakteryjnej w trakcie chemioterapii a ryzyko infekcji u dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną
dr n. med. Igor Olejnik

Zakażenie w przebiegu immunosupresji spowodowanej prowadzoną chemioterapią nadal pozostaje przyczyną chorobowości i śmiertelności u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).

4.04.2018 11:28
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 10 (czwartek) do 12 (sobota) maja 2018 r., a miejscem obrad będzie centrum kongresowe na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

4.04.2018 09:52
Konferencja Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej – spojrzenie lekarza pediatry
Onkologia-Dziecięca.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w drugiej konferencji poświęconej niektórym zagadnieniom hematologii dziecięcej, zatytułowanej „Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej – spojrzenie lekarza pediatry”.

 

3.04.2018 11:24
Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginazy - rekomendacje
Onkologia-Dziecięca.pl

Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginazy – Rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Therapeutic monitoring of asparaginase activity – Recommendations of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group of the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology.

3.04.2018 10:58
Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii: czynniki ryzyka oraz wpływ na rokowanie u dzieci leczonych z powodu ALL wg protokołu skandynawskiego
dr n. med. Patrycja Marciniak-Stępak

Do typowych objawów zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) zalicza się napady padaczkowe, bóle głowy, zaburzenia świadomości i widzenia a w badaniu metodą rezonansu magnetycznego stwierdza się naczyniopochodny obrzęk mózgu. W populacji pediatrycznej zaburzenie najczęściej dotyczy pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz chorobami nerek. Przez długi czas uważano, iż główną przyczyną PRES jest nadciśnienie tętnicze, jednak aktualne obserwacje podkreślają złożoną naturę zespołu. Należy podkreślić, iż etiologia tego zaburzenia nie jest do końca zrozumiana, choć bezsprzecznie dochodzi do nieprawidłowości funkcji śródbłonka oraz uszkodzenia bariery krew-mózg.

28.03.2018 15:58
Onkologia-Dziecięca.pl - portal pod auspicjami ekspertów
Ewa Biernacka/Onkologia-Dziecieca.pl

Swój interaktywny żywot rozpoczyna naukowo-edukacyjna platforma wiedzy dla onkologów i hematoonkologów dziecięcych portal onkologia-dziecięca.pl. Jakich ma „ojców założycieli”, jaki będzie? Zapraszamy do wywiadu z dr hab. Katarzyną Derwich - adiunktem w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz redaktorem naczelnym portalu.

18.06.0208 08:30
Dr hab. Bernadetta Kazanowska: terapia nowotworów tkanek miękkich
onkologia-dziecieca.pl

Dr hab. Bernadetta Kazanowska opowiada o  nowotworach tkanek miękkich, które stanowią ok. 35-40% nowotworów dziecięcych. Proces rozpoznania nowotworu tkanek miękkich przebiega dużo wolniej niż dzieje się to w przypadku np. białaczek. Dlatego niezwykle istotna jest wiedza pediatrów aby pacjent mógł trafić do onkologa na tyle wcześnie aby został rozpoznany w pierwszym stadium choroby.

nowsze 1 2 3 4 5 6 7