10.05.2018 09:16

Dziś jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% pacjentów

Edyta Bazan-Kolasińska / onkologia-dziecięca.pl

Aktualności

1.10.2018 00:00
Akademia edukacyjna PTOHD | 12-13.10.2018 | Białystok
onkologia-dziecieca.pl

II edycja Akademii Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, odbędzie się w dniach 12-13.10.2018 w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski.

27.09.2018 13:38
Stany przedbiałaczkowe u dzieci - Radosław Chaber
onkologia-dziecieca.pl

Wrześniowa Konferencja Hematologia Praktyczna była okazją do wysłuchania dyskusji naukowców  i lekarzy praktyków na temat diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń układu krwiotwórczego, w tym rzadkich lub nowo wyodrębnionych jednostek chorobowych. W trakcie prezentacji rozważane były możliwości praktycznej implementacji najnowszej wiedzy i międzynarodowych zaleceń w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

 

26.09.2018 10:00
Zaburzenia genetyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, ich znaczenie kliniczne i terapeutyczne
onkologia-dziecieca.pl

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęściej występującą chorobą nowotworową wieku dziecięcego, stanowiącą około 30% wszystkich nowotworów rozpoznawanych w tej grupie wiekowej.

24.09.2018 12:42
Ostra białaczka limfoblastyczna pre-B a markery stanu zapalnego w okresie noworodkowym
dr n. med. Igor Olejnik

W poszukiwaniu przyczyny rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej, jedną z kluczowych czynników jej rozwoju, stanowi zakażenie w okresie wczesnodziecięcym, szczególnie w najczęstszym typie tej choroby nowotworowej, prekursorowej B-komórkowej ALL.

20.09.2018 12:34
Propozycja dla młodych lekarzy: zachęcam do specjalizowania się w onkologii i hematologii dziecięcej - Prof. Jan Styczyński Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Młodym lekarzom, którzy zastanawiają się nad wyborem specjalizacji podpowiadam: ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA! Dlaczego taka podpowiedź: bo to dyscyplina rozwojowa i wyjątkowa. Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia uznało onkologię i hematologię dziecięcą za dyscyplinę deficytową, co ma swoje następstwa prawne.

18.09.2018 10:00
Odpowiedź Masz we Krwi – kampania edukacyjna pod patronatem Krajowych Konsultantów w dziedzinie hematologii i medycyny pracy
onkologia-dziecieca.pl

Choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości, wykrywane w morfologii krwi obwodowej.

16.09.2018 09:00
Postępowanie z chorymi na hemofilię powikłaną inhibitorem
dr M. Górska-Kosicka

Wytworzenie inhibitora przeciwko koncentratowi czynnika krzepnięcia VIII (factor VIII, FVIII) lub czynnika krzepnięcia IX (factor IX, FIX) stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań leczenia hemofilii. Inhibitory występują u ok 30% z ciężką hemofilią A i u 2-4% chorych z hemofilią B.

13.09.2018 09:00
Zastosowanie wlewu ciągłego koncentratów czynników krzepnięcia w intensywnym leczeniu substytucyjnym
dr M. Górska-Kosicka

Profilaktyka krwawień w okresie okołooperacyjnym u chorych na skazy krwotoczne wymaga intensywnej terapii substytucyjnej. W tym celu wykorzystuje się dwa schematy leczenia: dożylne bolusy (ang. bolus injections, BI) podawane co 6-12 h lub ciągły wlew koncentratu czynnika krzepnięcia (ang. continuous infusion, CI).

12.09.2018 10:00
Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi
onkologia-dziecieca.pl

Leczenie wspomagające jest stosowane w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po jego zakończeniu jako zabezpieczenie i niwelowanie skutków choroby i leczenia przeciwnowotworowego, prowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

11.09.2018 10:36
4105 miejsc dla rezydentów w jesiennej kwalifikacji na specjalizacje lekarskie
onkologia-dziecieca.pl

Od pierwszego października rusza postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie. Postępowanie będzie trwało do końca października.

11.09.2018 09:00
Planeta Marzeń - 50 tys. zł na sfinansowanie turnusów terapeutycznych dla dzieci walczących z nowotworami za 500 marzeń
onkologia-dziecieca.pl

8 września obchodzony był Dzień Marzyciela. Zachęcamy do spełniania marzeń (nie tylko własnych) na co dzień. Fundacja Urtica Dzieciom, organizator kampanii #PlanetaMarzeń zachęca, by podzielić się swoim marzeniem z dziećmi chorymi na nowotwory na www.planetamarzen.org, a tym samym umożliwić najmłodszym bezpłatny udział w turnusach terapeutycznych, które są marzeniem wielu z nich.

10.09.2018 12:44
Monitorowanie MRD u pacjentów z ALL w 2018 roku i perspektywy na przyszłość
Dr Małgorzata Dawidowska

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący monitorowania minimalnej choroby resztkowej  (MRD) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Nacisk położono na kwestie, które w odróżnieniu od aspektów klinicznych monitorowania MRD, stanowiących codzienność lekarza onkologia i hematoonkologa, rzadziej przybliżane są tej grupie odbiorców. W artykule, prócz podstawowych informacji dotyczących znaczenia MRD, porównano metody monitorowania MRD, w kontekście postępu technologicznego i nowych możliwości jakie otwierają się obecnie i w perspektywie kolejnych lat.

4.09.2018 17:46
Tisagenlekleucel – terapia komórkowa CAR-T firmy Novartis zarejestrowana przez Komisję Europejską
Novartis

Tisagenlekleucel to terapia typu CAR-T, nazywana „żywym lekiem”, ponieważ produkowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta poprzez przeprogramowanie jego własnych komórek układu odpornościowego. To przełomowa, jednorazowa terapia wykorzystująca własne limfocyty T pacjenta do walki z nowotworem.

3.09.2018 15:20
Odeszła prof. Urszula Radwańska - autorytet w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej, znakomity Wychowawca i Nauczyciel pokoleń pediatrów i onkohematologów
onkologia-dziecieca.pl

Prof. Urszula Radwańska była jedną z osób, które w sposób zasadniczy przyczyniły się do powstania znakomicie funkcjonującego systemu opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową w Polsce, w którym leczenie prowadzone jest zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, a wyniki leczenia niczym nie ustępują rezultatom uzyskiwanym w innych krajach

2.09.2018 10:01
Wrzesień - Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi
onkologia-dziecieca.pl

Wrzesień to nie tylko czas powrotów do szkoły. To również Miesiąc Świadomości Nowotworów Krwi (Blood Cancer Awarness Month). Przez kolejne 30 dni instytucje, media, inicjatywy społeczne i firmy farmaceutyczne zwracają szczególną uwagę na tę grupę nowotworów.

30.08.2018 09:00
Indukcja tolerancji immunologicznej u chorych na hemofilię A
dr M. Górska-Kosicka

Hemofilia A należy do chorób uwarunkowanych genetycznie, dziedziczonych w sposób sprzężony z płcią. Chorują na nią mężczyźni, a kobiety są nosicielkami genu hemofilii. Choroba objawia się niedoborem czynnika krzepnięcia VIII, a jej głównym objawem są krwawienia.

28.08.2018 11:57
Standardy postępowania w przypadku guzów litych zlokalizowanych poza ośrodkowym układem nerwowym oraz chłoniaków u dzieci
onkologia-dziecieca.pl

Guzy lite zlokalizowane poza ośrodkowym układem nerwowym stanowią około 40%, a chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina około 15% nowotworów występujących u dzieci. 

27.08.2018 11:12
Hipertrójglicerydemia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – terapia skojarzona kwasami omega-3 oraz acipimoksem
dr n. med. Igor Olejnik

W  leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci, zaburzenia gospodarki tłuszczowej są wynikiem stosowania kortykosteroidów oraz L-Asparaginazy (L-ASP), kluczowych leków w indukcji remisji choroby. Mechanizm tych zaburzeń nadal pozostaje nie jasny.

24.08.2018 00:00
Onko-Olimpiada 2018
onkologia-dziecieca.pl

Do niedzieli (26 sierpnia) na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego za sprawą Fundacji Spełnionych Marzeń odbywają się międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko Olimpiada”. Jest to VII edycja tego wydarzenia. Uczestnikami Onko-Olimpiady są dzieci i młodzież ze wszystkich ośrodków onkologicznych z Polski oraz z zagranicy.

22.08.2018 12:52
Debata organizacji wspierających dzieci chore onkologicznie - 23.08.2018 Warszawa
rynekzdrowia.pl

W czwartek (23 sierpnia) w Warszawie odbędzie się I Międzynarodowa Debata Organizacji Wspierających Dzieci Chore Onkologicznie. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Litwy, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Rumunii.

20.08.2018 08:00
Prof. Młynarski: Najciekawsze wydarzenia IX Zjazdu PTOHD w Poznaniu
onkologia-dziecieca.pl

W swojej wypowiedzi dla portalu onkologia-dziecieca.pl profesor Wojciech Młynarski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) mówi o najbardziej jego zdaniem interesujących wydarzeniach ostatniego zjazdu PTOHD w Poznaniu: Szkole TSC i sesji ALL.

17.08.2018 09:12
Nawracające krwawienia u noworodka. Niedobór czynnika VII. Opis przypadku.
dr Irena Woźnica-Karczmarz

Masywne krwawienia występujące u noworodków mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Diagnostyka różnicowa jest podstawą właściwego rozpoznania i efektywnego leczenia.

13.08.2018 18:21
Prof. Schrappe: Ostra białaczka limfoblastyczna - współczesne możliwość diagnostyki i leczenia
onkologia-dziecieca.pl

Wywiad portalu onkologia-dziecieca.pl z ekspertem w terapii i biologii białaczki oraz onkologii dziecięcej - profesorem Martinem Schrappe z Uniwersytetu w Kilonii podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Poznaniu.

9.08.2018 11:59
Postępy w leczeniu wielokrotnego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej
dr n. med. Igor Olejnik

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem u dzieci, a około 85% stanowi prekursorowa B-ALL.

8.08.2018 12:37
I Mistrzostwa w Pływaniu Dzieci i Młodzieży z Hemofilią
onkologia-dziecieca.pl

I Mistrzostwa w Pływaniu Dzieci i Młodzieży z Hemofilią to wydarzenie ogólnopolskie, które odbędzie się w Zatoce Sportu w Łodzi, w sobotę 29 września br. Celem inicjatywy jest przede wszystkim podnoszenie świadomości na temat hemofilii wśród osób zdrowych oraz informowanie, że dzięki prawidłowemu postępowaniu chłopcy zmagający się z tą chorobą mogą żyć normalnie i być aktywni fizycznie, tak jak ich rówieśnicy – zwłaszcza w sportach mało kontuzyjnych, np. pływaniu.

7.08.2018 13:41
Zaproszenie na XV SYMPOZJUM „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJĘ DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ
onkologia-dziecieca.pl

Zachęceni pozytywnym doświadczeniem z poprzedniego roku proponujemy Państwu w dniach 7-8 grudnia 2018 roku udział w połączonej konferencji, na którą składają się: XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ.

6.08.2018 10:29
Zakrzepowa plamica małopłytkowa u dzieci
dr M. Górska-Kosicka

Mikroangiopatie zakrzepowe (thrombotic microangiopathy, TMA) charakteryzują się mechaniczną niedokrwistością hemolityczną (obecne schistocyty w rozmazie krwi obwodowej), małopłytkowością spowodowaną zużyciem płytek krwi oraz niedokrwiennym uszkodzeniem narządów wynikającym z tworzenia zakrzepów w naczyniach mikrokrążenia.

3.08.2018 10:36
MZ zapowiada wdrożenie sieciowego modelu opieki w onkologii
IB/Rynek Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zapowiada duże zmiany w systemie opieki onkologicznej. Powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna, która umożliwi skuteczniejszą walkę z nowotworami - mówił w czwartek (2 sierpnia) minister Łukasz Szumowski podczas konferencji w Warszawie.

2.08.2018 11:50
Prof. Jacek Wachowiak: transplantacje komórek krwiotwórczych u dzieci
onkologia-dziecieca.pl

Prof. Jacek Wachowiak z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w rozmowie z portalem onkologia-dziecieca.pl opowiada o transplantacjach komórek krwiotwórczych u dzieci w polskich ośrodkach transplantacyjnych.

31.07.2018 12:18
Rdzeniak zarodkowy – przegląd badań klinicznych fazy I/II
lek. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Rdzeniak zarodkowy (medulloblastoma) to najczęstszy pierwotny nowotwór mózgu w populacji dziecięcej, w którego leczeniu główną rolę nadal odgrywają resekcja chirurgiczna, uzupełniana chemioterapią oraz radioterapią.

nowsze 1 2 3 4 5 6 7 starsze