10.05.2018 09:16

Dziś jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% pacjentów

Edyta Bazan-Kolasińska / onkologia-dziecięca.pl

Aktualności

16.11.2018 10:00
Dlaczego słońce szkodzi skórze, a zwłaszcza skórze pacjentów z wywiadem onkologicznym?
Głos Pacjenta Onkologicznego

Dr n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog, dermatopatolog z Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, jaki wpływ na skórę ma słońce i dlaczego jest ono szczególnie niekorzystne dla pacjentów onkologicznych.

15.11.2018 08:33
Fakomatozy
lek. med. Agata Marjańska, prof. Jan Styczyński, prof. Mariusz Wysocki

Choroby nerwowo-skórne (neurodermatozy), dawniej nazywane fakomatozami, jest to grupa schorzeń objawiająca się głównie nieprawidłowościami skórnymi i nerwowymi oraz licznymi dodatkowymi wadami narządowymi i naczyniowymi. Cechą charakterystyczną neurodermatoz jest tendencja do nowotworzenia.

12.11.2018 08:00
Toksyczność związana ze stosowaniem asparaginazy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Dzięki wielolekowej chemioterapii wyniki leczenia ostrej białaczki u dzieci uległy znacznej poprawie, co w dużej mierze zawdzięczamy stosowaniu asparaginazy. Wiąże się to jednak z ryzykiem powikłań w postaci toksyczności, a z kolei niezrealizowanie pełnego cyklu asparaginazy przez pacjenta wpływa niekorzystnie na rokowanie.

7.11.2018 00:00
Wytyczne immunofenotypowania ALL u dzieci uczestniczących w badaniach klinicznych prowadzonych przez AIEOP-BFM
dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka

W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp w zakresie metod badawczych i diagnostycznych wykorzystywanych w onkohematologii, od opracowania i rozpowszechnienia technik pozwalających na szczegółowe badania genomu czy transkryptomu po wieloparametryczne fenotypowanie komórek nowotworowych przy pomocy wielokolorowej cytometrii przepływowej. Jednak postęp techniczny, oraz możliwości jakie stwarza, dużo łatwiej i szybciej wykorzystuje się w badaniach naukowych niż wprowadza do rutynowej praktyki diagnostycznej i klinicznej.

6.11.2018 08:00
Przyszłość koncentratów omijających inhibitor w erze nowych cząsteczek terapeutycznych
dr n. med. Magda Górska - Kosicka

Przez ponad 20 lat koncentraty omijające inhibitor były jedyną opcją terapeutyczną dla chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem w wysokim mianie. Prowadzone w ostatnich latach badania doprowadziły do stworzenia nowej cząsteczki, emicizumabu (Hemlibra, Roche) stanowiącej przełom w profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem. Można więc oczekiwać że zużycie tradycyjnych koncentratów omijających inhibitor będzie się ograniczało tylko do leczenia krwawień występujących podczas profilaktyki emicizumabem.

5.11.2018 10:45
Relacja cyfrowa z Akademii edukacyjnej PTOHD dostępna
onkologia-dziecieca.pl

 II Akademia Edukacyjna Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, odbyła się w dniach 12.10 – 13.10.2018 r. w Białymstoku.

30.10.2018 13:00
Jak wspierać młodego człowieka, kiedy choruje
Głos Pacjenta Onkologicznego

Katarzyna Nowak-Ledniowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. W Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera pomaga dzieciom chorującym przewlekle oraz ich bliskim. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów Psychoonkologiczych CMUJ. Wspiera dzieci, młodzież i ich rodziców podczas konsultacji i turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Psychoonkologii UNICORN.

29.10.2018 10:47
Choroby nowotworowe u dzieci - na co zwracać uwagę? Część II
lek. med. Monika Barełkowska, dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

Znajomość symptomatologii nowotworów wieku dziecięcego jest niezwykle ważna dla każdego lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ rozwijają się one bardzo dynamicznie. Wobec tego, kluczowe dla możliwości wyleczenia pacjenta jest jak najszybsze rozpoznanie i leczenie choroby

27.10.2018 10:07
Warsztaty kulinarne Fundacji ISKIERKA
onkologia-dziecieca.pl

18 października w  Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie odbyły się warsztaty kulinarne przeprowadzone przez Fundacje na rzecz dzieci z chorobą nowotworową ISKIERKA. Mali pacjenci oddziału przygotowali trzy potrawy według przepisów, które znajdują się w drugiej części poradnika żywieniowego „JedzOnko”, wydanego wiosną br. przez fundacje.

24.10.2018 09:49
Standardy szczepień u chorych dzieci poddanych HSCT
prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, dr hab. n. med. Sylwia Kołtan

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dlatego niezrozumiałe dla większości lekarzy jest, że u wielu osób, w tym polityków, budzą tak wiele emocji i sprzeciwu.

23.10.2018 08:30
Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa – możliwe nowe strategie terapeutyczne
lek. Katarzyna Adamczewska - Wawrzynowicz

Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa (T-ALL) stanowi około 12-15% rozpoznań ALL wśród pacjentów pediatrycznych. Chociaż dawniej wyniki leczenia T-ALL były znacznie gorsze od najczęściej występującej B-ALL, obecnie EFS (event-free survival) osiąga 85%.

19.10.2018 15:19
Nowa opcja terapeutyczna dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
onkologia-dziecieca.pl

Europejski regulator zatwierdził rozszerzenie wskazań dla blinatumomabu. Lek można będzie stosować w monoterapii u pacjentów pediatrycznych od 1. roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) bez chromosomu Philadelphia z komórek prekursorowych linii B CD19(+), którzy są oporni na leczenie lub mają nawrót choroby po wcześniejszym otrzymaniu co najmniej dwóch terapii lub allogenicznego przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych.

17.10.2018 09:33
ALL u dzieci – opóźnienie rozpoczęcia leczenia dokanałowego oraz pominięcie profilaktycznej radioterapii OUN – wyniki protokołu TPOG ALL-2002
dr n. med. Igor Olejnik

Radioterapia (CrRT) ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowiła swego czasu standard leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (ALL) lecz w większości protokołów leczenia ALL jest ona pomijana ze względu na powikłania: wystąpienie drugiego nowotworu (szczególnie guzów mózgu), obniżenie ilorazu inteligencji, deficyty poznawcze oraz endokrynopatie.

13.10.2018 09:20
Przeszczepienie szpiku pod lupą: co o nim wiemy i dlaczego zostajemy Dawcami? Rusza Miesiąc Świadomości Dawstwa Szpiku
onkologia-dziecieca.pl

Coraz chętniej rejestrujemy się jako potencjalni Dawcy szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację DKMS. Zostajemy Dawcami, bo chcemy nieść pomoc i wiemy, że ten niewielki wysiłek z naszej strony może uratować czyjeś życie.

13.10.2018 09:00
JedzONKO
Głos Pacjenta Onkologicznego
Katarzyna Stankow, dietetyk Fundacji ISKIERKA. Autorka poradników żywieniowych JedzOnko i JedzOnko 2, doradca żywieniowy, pasjonatka zdrowej kuchni, mama dziewczynki, która przeszła chorobę nowotworową.
11.10.2018 11:31
Rekombinowany czynnik XIII (rFXIII-A2) i jego zastosowanie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u pacjentów z wrodzonym niedoborem podjednostki A czynnika XIII
dr I. Woźnica-Karczmarz

Czynnik XIII jest ostatnim enzymem w kaskadzie krzepnięcia odpowiedzialnym za krzyżowe wiązanie cząstek fibryny potrzebne do uformowania stabilnego skrzepu. W osoczu czynnik XIII krąży jako nieaktywny heterotetramer składający się z dwóch katalitycznych podjednostek A i 2 nośnikowych podjednostek B (FXIII-A2B2).

10.10.2018 08:35
Magiczna noc dla dzieci chorych na raka
onkologia-dziecieca.pl

Fruwający fortepian, przecięty iluzjonista, znikająca modelka – już w grudniu będzie okazja zobaczyć takie niezwykłe czary na własne oczy! Ruszyła sprzedaż biletów na największy w Polsce Pokaz Magii Marcina Muszyńskiego organizowany przez fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

8.10.2018 08:12
Mięsak Ewinga u dzieci i młodzieży
Głos Pacjenta Onkologicznego
Jak wygląda kompleksowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z mięsakiem Ewinga, nowotworem charakterystycznym dla wieku dojrzewania, pisze prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
1.10.2018 00:00
Akademia edukacyjna PTOHD | 12-13.10.2018 | Białystok
onkologia-dziecieca.pl

II edycja Akademii Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, odbędzie się w dniach 12-13.10.2018 w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski.

27.09.2018 13:38
Stany przedbiałaczkowe u dzieci - Radosław Chaber
onkologia-dziecieca.pl

Wrześniowa Konferencja Hematologia Praktyczna była okazją do wysłuchania dyskusji naukowców  i lekarzy praktyków na temat diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń układu krwiotwórczego, w tym rzadkich lub nowo wyodrębnionych jednostek chorobowych. W trakcie prezentacji rozważane były możliwości praktycznej implementacji najnowszej wiedzy i międzynarodowych zaleceń w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

 

26.09.2018 10:00
Zaburzenia genetyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, ich znaczenie kliniczne i terapeutyczne
onkologia-dziecieca.pl

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęściej występującą chorobą nowotworową wieku dziecięcego, stanowiącą około 30% wszystkich nowotworów rozpoznawanych w tej grupie wiekowej.

24.09.2018 12:42
Ostra białaczka limfoblastyczna pre-B a markery stanu zapalnego w okresie noworodkowym
dr n. med. Igor Olejnik

W poszukiwaniu przyczyny rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej, jedną z kluczowych czynników jej rozwoju, stanowi zakażenie w okresie wczesnodziecięcym, szczególnie w najczęstszym typie tej choroby nowotworowej, prekursorowej B-komórkowej ALL.

20.09.2018 12:34
Propozycja dla młodych lekarzy: zachęcam do specjalizowania się w onkologii i hematologii dziecięcej - Prof. Jan Styczyński Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Młodym lekarzom, którzy zastanawiają się nad wyborem specjalizacji podpowiadam: ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA! Dlaczego taka podpowiedź: bo to dyscyplina rozwojowa i wyjątkowa. Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia uznało onkologię i hematologię dziecięcą za dyscyplinę deficytową, co ma swoje następstwa prawne.

18.09.2018 10:00
Odpowiedź Masz we Krwi – kampania edukacyjna pod patronatem Krajowych Konsultantów w dziedzinie hematologii i medycyny pracy
onkologia-dziecieca.pl

Choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości, wykrywane w morfologii krwi obwodowej.

16.09.2018 09:00
Postępowanie z chorymi na hemofilię powikłaną inhibitorem
dr M. Górska-Kosicka

Wytworzenie inhibitora przeciwko koncentratowi czynnika krzepnięcia VIII (factor VIII, FVIII) lub czynnika krzepnięcia IX (factor IX, FIX) stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań leczenia hemofilii. Inhibitory występują u ok 30% z ciężką hemofilią A i u 2-4% chorych z hemofilią B.

13.09.2018 09:00
Zastosowanie wlewu ciągłego koncentratów czynników krzepnięcia w intensywnym leczeniu substytucyjnym
dr M. Górska-Kosicka

Profilaktyka krwawień w okresie okołooperacyjnym u chorych na skazy krwotoczne wymaga intensywnej terapii substytucyjnej. W tym celu wykorzystuje się dwa schematy leczenia: dożylne bolusy (ang. bolus injections, BI) podawane co 6-12 h lub ciągły wlew koncentratu czynnika krzepnięcia (ang. continuous infusion, CI).

12.09.2018 10:00
Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi
onkologia-dziecieca.pl

Leczenie wspomagające jest stosowane w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po jego zakończeniu jako zabezpieczenie i niwelowanie skutków choroby i leczenia przeciwnowotworowego, prowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

11.09.2018 10:36
4105 miejsc dla rezydentów w jesiennej kwalifikacji na specjalizacje lekarskie
onkologia-dziecieca.pl

Od pierwszego października rusza postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie. Postępowanie będzie trwało do końca października.

11.09.2018 09:00
Planeta Marzeń - 50 tys. zł na sfinansowanie turnusów terapeutycznych dla dzieci walczących z nowotworami za 500 marzeń
onkologia-dziecieca.pl

8 września obchodzony był Dzień Marzyciela. Zachęcamy do spełniania marzeń (nie tylko własnych) na co dzień. Fundacja Urtica Dzieciom, organizator kampanii #PlanetaMarzeń zachęca, by podzielić się swoim marzeniem z dziećmi chorymi na nowotwory na www.planetamarzen.org, a tym samym umożliwić najmłodszym bezpłatny udział w turnusach terapeutycznych, które są marzeniem wielu z nich.

10.09.2018 12:44
Monitorowanie MRD u pacjentów z ALL w 2018 roku i perspektywy na przyszłość
Dr Małgorzata Dawidowska

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący monitorowania minimalnej choroby resztkowej  (MRD) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Nacisk położono na kwestie, które w odróżnieniu od aspektów klinicznych monitorowania MRD, stanowiących codzienność lekarza onkologia i hematoonkologa, rzadziej przybliżane są tej grupie odbiorców. W artykule, prócz podstawowych informacji dotyczących znaczenia MRD, porównano metody monitorowania MRD, w kontekście postępu technologicznego i nowych możliwości jakie otwierają się obecnie i w perspektywie kolejnych lat.

nowsze 1 2 3 4 5 6 7 starsze