10.05.2018 09:16

Dziś jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 80% pacjentów

Edyta Bazan-Kolasińska / onkologia-dziecięca.pl

Aktualności

22.02.2019 08:30
Prof. Szczepański: w onkologii dziecięcej krajowa sieć ośrodków działa już od lat
rynekzdrowia.pl

Ciekawym trendem jest tworzenie ośrodków dla młodych dorosłych pacjentów onkologicznych. Klinika, w której współpracują hematolodzy dziecięcy oraz zajmujący się dorosłymi, funkcjonuje np. w Paryżu. Wśród nastolatków są osoby, które nie chcą "matkowania". Z drugiej strony są 18-latkowie oczekujący podczas hospitalizacji rodzicielskiej opieki - mówi prof. Tomasz Szczepański*, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

21.02.2019 08:30
Krwawienia wewnątrzczaszkowe u dzieci i dorosłych z hemofilią A i B: przegląd literatury z ostatnich 20 lat
dr Irena Woźnica-Karczmarz

Hemofilia A i B to rzadkie skazy krwotoczne, dziedziczone recesywnie, związane z chromosomem X, spowodowane niedoborem czynników krzepnięcia: VIII w hemofilii A i IX w hemofilii B. Chorują mężczyźni, nosicielkami są kobiety. W zależności od aktywności czynników krzepnięcia w osoczu hemofilie podzielono na 3 typy: ciężki (aktywność czynnika poniżej 1%), umiarkowany (aktywność czynnika od 1 do 4 %) i łagodny (aktywność czynnika od  5% do 40%).

19.02.2019 09:39
Lista Stu 2018 - najbardziej wpływowi w polskiej medycynie
onkologia-dziecieca.pl

Puls Medycyny opublikował listę  stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie zdrowia w Polsce w roku 2018.

16.02.2019 08:30
Próchnica u dzieci z chorobą nowotworową w wywiadzie
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Jednym z wielu możliwych powikłań leczenia choroby nowotworowej jest demineralizacja szkliwa, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka próchnicy.

15.02.2019 14:18
15 luty - Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi
onkologia-dziecieca.pl

Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi (International Childhood Cancer Day) jest globalną kampanią mającą na celu zwiększenie świadomości na temat nowotworów dziecięcych. Dzień ten jest również okazją do  wyrażanie wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętych choroba nowotworową, ozdrowieńcom oraz bliskim chorych dzieci. 

15.02.2019 08:30
Prof. Szczepański: Jestem kibicem powstania Agencji Badań Medycznych
medexpress.pl

Czy ABM będzie dobrym punktem wyjścia do zwiększania liczby badań klinicznych nad terapiami dla dzieci? Pytamy o to prof. Tomasza Szczepańskiego, przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

14.02.2019 10:00
Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi
onkologia-dziecieca.pl

Warszawa, 13 lutego 2019 r. – Novartis ogłosił wyniki długofalowej analizy badań klinicznych ELIANA i JULIET leku tisagenlecleucel. Badanie ELIANA obejmowało dzieci i młodych dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), zaś badanie JULIET dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie (r/r) chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL). Wyniki analiz potwierdzają skuteczność terapii CAR-T firmy Novartis i trwałe wskaźniki odpowiedzi na leczenie, a także spójny profil bezpieczeństwa.

 

12.02.2019 08:30
Wpływ PEG-Asparaginazy na stężenie asparaginy w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci w okresie indukcji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej leczonych wg protokołu AIEOP-BFM ALL 2009
dr n. med. Igor Olejnik

Asparaginaza (ASP) jest jednym z najważniejszych leków stosowanych w leczeniu przeciwnowotworowym w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL). Jego mechanizm opiera się na obniżeniu stężenia asparaginy w surowicy poprzez jej hydrolizę do amoniaku i kwasu asparginowego. Obecnie dostępne są trzy formy ASP.

8.02.2019 11:27
Model opieki przejściowej nad dzieckiem z chorobą nowotworową - prof. Piotr Czauderna
onkologia-dziecieca.pl

„Nie wystarczy pacjenta wyleczyć” – cytując Giulio J. D`Angio profesor Piotr Czauderna podkreśla, że należy pamiętać o tym, co to wyleczenie kosztuje.

7.02.2019 08:30
Najprościej mówiąc: historia białaczki
onkologia-dziecieca.pl

Jak funkcjonuje szpik kostny, za co odpowiedzialne są poszczególne składniki krwi, co się dzieje kiedy niedojrzałe komórki buntują się i mnożą bez kontroli?

5.02.2019 08:30
Rehabilitacja przez zabawę
Głos Pacjenta Onkologicznego

Mgr Alina Sarat-Spek z Pracowni Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, podkreśla rolę fizykoterapii w leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza w początkowym okresie terapii i kiedy choroba jest przewlekła. Pisze też o tym, jak połączyć ćwiczenia z zabawą, tak aby rehabilitacja nie była dla dziecka uciążliwa.

3.02.2019 08:30
N jak niedożywienie
Głos Pacjenta Onkologicznego

Dr Sybilla Berwid-Wójtowicz, specjalista ds. żywienia klinicznego wyjaśnia, czym jest niedożywienie i jak go uniknąć w chorobie nowotworowej.

31.01.2019 09:42
Światowy Dzień Walki z Rakiem
onkologia-dziecieca.pl

4 lutego obchodzimy święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu. Ten dzień to nie tylko okazja do wyrażenia swojej solidarności z chorymi zmagającymi się z chorobą, to również okazja do sprawdzenia własnego stanu zdrowia.

30.01.2019 10:10
Hemofilia 2019 - najczęściej występująca skaza krwotoczna [wideo]
onkologia-dziecieca.pl

Zachęcamy państwa do zapoznania się z wykładami wygłoszonymi podczas styczniowej konferencji "Hemofilia 2019 - najczęściej występująca skaza krwotoczna" zorganizowanej przez Fundację im. dr M. Hilgiera i Health Project Management, która odbyła się 22 stycznia b.r.

28.01.2019 13:19
60. Spotkanie ASH | Nowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych w ciężkiej postaci hemofilii A [wideo]
onkologia-dziecieca.pl

Profesor Wojciech Młynarski relacjonuje doniesienia 60. Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego na temat stosowania emicizumabu w leczeniu dzieci chorych na hemofilię A.

28.01.2019 12:36
Skorzystaj z pomocy specjalistów - Stowarzyszenie UNICORN
onkologia-dziecieca.pl

Stowarzyszenie UNICORN prowadzi dwa miejsca, w których można skorzystać z pomocy specjalistów.

26.01.2019 09:00
Obecność psów i terapia śmiechem przyspieszają powrót dzieci do zdrowia. Na takie rozwiązania decyduje się coraz więcej szpitali
biznes.newseria.pl

Każda z metod, która wspiera medycynę konwencjonalną, przyspiesza zdrowienie pacjentów w szpitalach – przekonuje Katarzyna Dera z Fundacji „Dr Clown”. Taki jest cel terapii śmiechem połączonej z dogoterapią – projektu, który w polskich szpitalach od dwóch lat prowadzi fundacja wraz z firmą Mars Polska.

25.01.2019 08:30
Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (posterior reversible encephalopathy syndrome – PRES) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną: charakterystyka, czynniki ryzyka, przebieg i wyniki leczenia
dr n. med. Igor Olejnik

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) został po raz pierwszy opisany w 1996 roku a u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Najczęściej występuje w pierwszych trzech miesiącach leczenia. Podstaw jego patomechanizmu upatruje się w zaburzeniu funkcji śródbłonka oraz bariery krew-mózg wywołanej nadciśnieniem tętniczym oraz cytotoksycznym działaniem prowadzonego leczenia.

23.01.2019 08:30
Porady dla rodziców, czyli jak rozpoznać krwawienie u dziecka z hemofilią
dr Irena Woźnica-Karczmarz

Hemofilia jest wrodzoną skazą krwotoczną spowodowaną obecnością nieprawidłowego genu, który odpowiada za produkcję czynnika krzepnięcia VIII lub IX. Pomimo, że hemofilia jest chorobą krwi, to jednak objawy jej towarzyszące najczęściej dotyczą narządu ruchu.

23.01.2019 08:00
Prof. Młynarski podsumowuje doniesienia 60. zjazdu ASH w San Diego [wideo]
onkologia-dziecieca.pl

Prof. Wojciech Młynarski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówi o najważniejszych kwestiach poruszanych podczas ostatniego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Były to według niego: ostra białaczka limfoblastyczna, zastosowanie terapii komórkowych CAR-T oraz doniesienia na temat zaburzeń krzepnięcia.

22.01.2019 11:12
Choroby nowotworowe u dzieci - na co zwracać uwagę? Część III | Objawy z zakresu głowy i szyi
lek. med. Monika Barełkowska, dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

Manifestacja kliniczna w postaci objawów występujących w obrębie głowy i szyi może dotyczyć niemal każdego z nowotworów wieku dziecięcego, między innymi: białaczek, chłoniaków, guzów ośrodkowego układu nerwowego, mięsaków tkanek miękkich, nerwiaka zarodkowego, siatkówczaka, histiocytozy z komórek Langerhansa.

18.01.2019 08:30
Diagnoza to nie wyrok, ale konieczność działania
onkologia-dziecieca.pl

Ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego u dziecka na szczęście jest niewielkie, nie należy wpadać w panikę, ale warto zachować czujność.

17.01.2019 08:30
Poprawa wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej u dzieci - analiza zapadalności, przeżycia i śmiertelności w Holandii
lek. med. Katarzyna Adamczewska-Wawrzynowicz

Białaczka stanowi 1/3 wszystkich nowotworów wieku dziecięcego, a ostra białaczka szpikowa (AML) występuje w 15-20% wszystkich przypadków białaczek. W ciągu ostatnich dekad nastąpiła znaczna poprawa wyników leczenia, jednak wciąż dostrzegalne różnice w efektywności leczenia pomiędzy europejskim ośrodkami przyczyniły się do powstania tego podsumowania.

14.01.2019 08:48
Prospektywne badanie nad prostym algorytmem indywidualizacji terapii z wykorzystaniem wysokodawkowego metotreksatu u dzieci z białaczką obarczonych ryzykiem wystąpienia toksyczności metotreksatu
Anna Płotka

Zastosowanie metotreksatu (MTX) ma istotne znaczenie dla skuteczności leczenia wielu chorób hematoonkologicznych. Wysokodawkowa terapia metotreksatem (High-dose methotrexate; HDMTX), zwykle definiowana jako ≥ 1 g/m2 powierzchni ciała, jest szczególnie istotna w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (Acute Lymphoblastic Leukemia; ALL), gdzie lek podawany jest zazwyczaj w 24-godzinnej infuzji w dawce 5 g/m2.

10.01.2019 08:30
Wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci American Society of Hematology 2018
lek. med. Julia Radoń-Proskura

Na nowym portalu edukacyjnym hemostaza.edu.pl - poświęconym problematyce leczenia zakrzepicy, małopłytkowości, skaz krwotocznych oraz stanu aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie - opublikowano stworzone przez American Society of Hematology (2018) wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻCHZZ) u dzieci. 

8.01.2019 15:50
Podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT)
onkologia-dziecieca.pl

Ukazał się podręcznik Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT).

7.01.2019 08:30
Standardy diagnostyki genetycznej u dzieci z B komórkową ostrą białaczką limfoblastyczną w nowym protokole leczenia AIEOP-BFM ALL 2017
dr n. med. Monika Lejman

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) należy do heterogennych biologicznie nowotworów. Charakteryzuje się klonalną proliferacją komórek progenitorowych pochodzących z linii limfocytów B lub T. ALL jest najczęstszym typem nowotworu układu krwiotwórczego występującego u dzieci i stanowi 80-85% wszystkich białaczek w tej grupie wiekowej. W Polsce wskaźnik zachorowań wynosi 3,5 na 100 000 dzieci [1].

5.01.2019 08:30
Nadzwyczajna efektywność  leku Hemlibra jest jak światełko latarni morskiej dla pacjentów z hemofilią
dr n. med. Irena Woźnica - Karczmarz

Tradycyjne leczenie hemofilii A polega na stosowaniu  terapii zastępczej czynnikiem krzepnięcia wyizolowanym ze spulowanego osocza ludzkiego  lub  rekombinowanym czynnikiem VIII wytwarzanym przez  genetycznie zmodyfikowane linie komórkowe.

4.01.2019 12:49
Czy ludzki organizm może sam walczyć z chorobą nowotworową?
newsrm.tv

Hematologia to młoda, lecz dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny. Postęp w hematologii zawdzięczamy przede wszystkim głębokiemu poznaniu organizmu człowieka, dzięki któremu możliwy jest rozwój nowoczesnych leków i technologii medycznych. Jesteśmy świadkami wielkich zmian: znamiennego wydłużania i poprawy jakości życia chorych, a także zmiany paradygmatu wielu chorób krwi i szpiku. Innowacje idą jednak o krok dalej – dziś możemy sobie zadać pytanie czy ludzki organizm może wykorzystać siłę własnej krwi w walce z chorobą. Poznanie tajemnic układu odpornościowego i odkrycie, że jest on nie tylko zdolny do obrony organizmu przed patogenami, lecz również do rozpoznania i eliminowania komórek nowotworowych, stało się podstawą immunoterapii nowotworów.

3.01.2019 09:00
Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej
onkologia-dziecieca.pl

Obecnie możliwe jest wyleczenie z nowotworów ponad 70% dzieci, a w przypadku niektórych typów nowotworów – ponad 90% dzieci.

nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 starsze